Cung Thuận hoàng quý phi

Cung Thuận Hoàng Quý Phi (chữ Hán:恭顺皇贵妃) là thụy hiệu của một số vị quý phi trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa