Cut the Knot

(Đổi hướng từ Cut-the-knot)

Cut the Knot là một trang web giáo dục truy cập miễn phí được thành lập vào duy trì bởi Alexander Bogomolny, trang web này giới thiệu rất nhiều các chủ đề toán học. Trang web đã được hơn 20 giải thưởng về khoa học và giáo dục.[1] Trong đó nổi bật là giải thưởng web khoa học của Mỹ năm 2003,[2] giải thưởng web hướng dẫn sử dụng internet của Encyclopædia Britannica [1], và giải thưởng NetWatch cho Tạp chí khoa học năm 2003.[3]. Trang web này là nguồn tài liệu tham khảo cho các học sinh, phụ huynh. Các chủ đề được minh họa sinh động và đẹp bởi các Applet.[4]

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ a b “Cut-the-Knot's list of awards”. Truy cập ngày 18 tháng 1 năm 2006.
  2. ^ “Scientific American 2003 Sci/Tech Web Awards: Mathematics”. Truy cập ngày 18 tháng 1 năm 2006.
  3. ^ “Site Visit: Mathematical Wonders”. Science Magazine. 285 (5424). ngày 2 tháng 7 năm 1999.
  4. ^ “Cut-the-Knot's manifesto”. Truy cập ngày 18 tháng 1 năm 2006.

Liên kết ngoài

sửa