Cutin (từ tiếng Latin cuta, "da") là một polyme sinh học lipid bao phủ tất cả các cơ quan trên không của thực vật có phôi. Axit béo hydroxylated và glycerol polyester (loại C16 hoặc C18, với 16 hoặc 18 nguyên tử cacbon) có nhiều chức năng cho cây trồng (đề kháng với điều kiện, bảo vệ phát triển, bảo quản, biến đổi). Kết hợp với sáp (hỗn hợp các chất béo lipid khác nhau, este, axit béo, vv), nó tạo thành lớp biểu bì.

Quá trình tổng hợp cutin và lignin.

Thành phần và vai tròSửa đổi

Cutin là các polyme tái sinh không hòa tan và tính chất hóa học và sinh học do cấu trúc đại phân tử của chúng.

Họ các cutin C16 chủ yếu là 16-hydroxypalmitate9,16 hoặc 10,16-dihydroxypalmitates. Lượng cutin C18 chủ yếu được biểu diễn bằng 18-hydroxyoleate, 9,10-epoxy-18-hydroxystearate9,10,18-trihydroxystearate.[1] Thành phần hoặc tỷ lệ giữa C16 và C18 của cutin thay đổi tùy theo loài được xem xét, cơ quan hoặc giai đoạn phát triển. [2]

Bản chất lipid của nó mang lại tính chất kỵ nước, do đó ngăn chặn tổn thất do thoát hơi nước cũng như các lối vào không kiểm soát được, sau đó được điều chỉnh ở mức khí khổng.

Cutin có thể được nhuộm màu với thuốc nhuộm lipid như Sudan.

Thư việnSửa đổi

Ghi chú và tham khảoSửa đổi

  1. ^ . 2012. Đã bỏ qua tham số không rõ |passage= (gợi ý |pages=) (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |langue= (gợi ý |language=) (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |éditeur= (gợi ý |editor=) (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |auteur= (gợi ý |author=) (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |titre= (gợi ý |title=) (trợ giúp); Chú thích có tham số trống không rõ: |lire en ligne= (trợ giúp); |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp).
  2. ^ Bargel, H., Koch, K., Cerman, Z., and Neinhuis, C., « Structurefunction relationship of the plant cuticle and cuticular waxes - a smart material? », Functional Plant Biology, 2006, 33(10), p. 893-910.

Xem thêmSửa đổi

BibliographieSửa đổi

  • (tiếng Anh) Espelie, K.E., Davis, R.W., Kolattukudy, P.E., 1980. Composition, ultrastructure and function of the cutin- and suberin-contaning layers in the leaf, fruit peel, juice-sac and inner seed coat of grapefruit (Citrus paradisi Macfed.). Planta 149, 498-551.

Bài viết liên quanSửa đổi