Cycloalkan

(đổi hướng từ Cycloankan)

Cycloankan hay ankan vòng là các hợp chất hữu cơ với một hay nhiều vòng cacbon trong đó các nguyên tử hydro được đính vào phù hợp với công thức CnH2n-2x, trong đó x là số cạnh chung cho các vòng (cạnh chung chỉ tính một lần). Do vậy các cycloankan vòng đơn có công thức tổng quát CnH2n () do không có cạnh nào chung. Các cycloankan với vòng đơn được đặt tên tương tự như các ankan thông thường của chúng với cùng một số lượng nguyên tử cacbon: cycloprôpan, cyclobutan, cyclopentan, cyclohexan, v.v. Các cycloankan lớn hơn, với số nguyên tử cacbon trên 20 thông thường gọi là cycloparafin.

cyclobutan

Cycloankan được phân loại thành các cycloankan nhỏ, bình thường và lớn, trong đó cycloprôpan và cyclobutan là các cycloankan nhỏ, cyclopentan, cyclohexan, cycloheptan là các cycloankan thường, và các cycloankan còn lại là các cycloankan lớn.

Danh phápSửa đổi

Xem thêm: Danh pháp IUPAC

Việc đặt tên cho các ankan đa vòng là phức tạp hơn, với tên gọi gốc chỉ ra số lượng cacbon trong hệ thống vòng, một tiền tố chỉ ra số lượng vòng (ví dụ "bicyclo" tức hai vòng), và các tiền tố bằng số để chỉ ra số lượng cacbon trong mỗi phần của mỗi vòng, loại trừ các cạnh chung. Ví dụ, bicyclooctan C8H14 bao gồm một vòng 6 thành viên và một vòng 4 thành viên, có nghĩa là chúng chia sẻ hai nguyên tử cacbon cạnh nhau và tạo ra 1 cạnh chung, là [4.2.0]-bicyclooctan. Phần của vòng 6 thành viên sau khi loại trừ cạnh chung chỉ còn 4 nguyên tử cacbon. Phần tương tự của vòng 4 thành viên sau khi loại trừ đi cạnh chung chỉ còn 2 nguyên tử cacbon. Cạnh chung sau khi loại trừ đi hai cạnh chung đã xác định trong mỗi vòng thì có 0 nguyên tử cacbon.

Phản ứngSửa đổi

Các cycloankan thường và lớn là rất ổn định, tương tự như các ankan, và các phản ứng của chúng (các phản ứng mạch gốc tự do) là tương tự như ankan.

Các cycloankan nhỏ - cụ thể là cycloprôpan (C3H6) và cyclobutan (C4H8) - có độ ổn định rất thấp do ứng suất Baeyersức căng vòng. Chúng phản ứng tương tự như các anken, có thể tham gia phản ứng cộng mở vòng với Hydro để tạo ra ankan tương ứng(xúc tác Ni/Pt,to), cộng với dd Brom (phản ứng tương tự như hydro,trong dung môi CCl4), với axit HX đậm đặc (X là halogen) cũng như dung dịch H2SO4 đđ, do đó xicloankan cũng làm mất màu dd brom nhưng chậm hơn so với anken. Nhưng các xicloankan lớn không có phản ứng cộng với H2 trong cùng điều kiện.

Cycloankan tham gia phản ứng thế với các halogen và axit nitric tạo ra sản phẩm axit halide (nếu là halogen) và H2O (nếu là HNO3)

Các phản ứng này là phản ứng mở vòng hay phản ứng phá vỡ của ankyl cycloankan. Các cycloankan có thể tạo thành trong phản ứng Diels-Alder.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi