Sắc tố tế bào

(Đổi hướng từ Cytochrome)

Các sắc tố tế bào (tiếng Anh: cytochrome) là các hemeprotein gắn màng (ví dụ như màng ty thể trong) chứa các nhóm hem, có vai trò chủ yếu là tổng hợp ATP bằng cách truyền điện tử.

Sắc tố tế bào cytochrome c cùng với heme c.

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa