Dân Quyền (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Dân Quyền)

Dân Quyền hay dân quyền trong tiếng Việt có thể là:

Địa danhSửa đổi

Việt NamSửa đổi

Trung QuốcSửa đổi

KhácSửa đổi

  • Khái niệm dân quyền trong luật và chính trị học.