Dâu

trang định hướng Wikimedia

Trong tiếng Việt, dâu có thể là: