Dây chằng xương ức (tiếng Anh: Sternopericardial ligaments, sternopericardiac ligaments) là tập hợp những dây chằng gắn kết với nhau trong xương ức. Màng ngoài tim được gắn với mặt sau của xương ức bởi các dây chằng xương ức trên và dưới. Phần trên đi qua chuôi ức, trong khi phần dưới đi qua mỏm kiếm.

Dây chằng xương ức
Sternopericardial ligaments
phần ngang của ngực, cho thấy phần giữa và sau của trung thất.
Biểu đồ thể hiện mối liên hệ của trái tim được mở ra trước vách ngực
Chi tiết
Định danh
Latinhligamenta sternopericardiaca
TAA12.1.08.003
FMA71429
Thuật ngữ giải phẫu

Tham khảo sửa


Liên kết ngoài sửa