trang định hướng Wikimedia

là tên gọi phổ thông chỉ một số loài thực vật thuộc họ Trầm (Thymelaeaceae):

Dó cũng là tên phổ thông của một số loài thực vật sau:

Ngoài ra, dó cũng là tên gọi của một loại giấy làm từ một số loài thực vật này. Xem giấy dó.

Xem thêmSửa đổi