Dương Đỉnh Thiên là giáo chủ thứ 33 trước Trương Vô Kỵ rất ít tư liệu nói về ông chỉ biết ông võ công cao cường nhưng Thành Côn vì yêu sư muội của mình mà làm cho Dương Đỉnh Thiên (đang luyện Càn Khôn Đại Nã Di) bị tẩu hoả nhập ma mà chết.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Tuyệt tích giang hồ”. Thanh Niên Online. Truy cập 28 tháng 12 năm 2014.