Dương Cốc (chữ Hán giản thể: 阳谷县, âm Hán Việt: Dương Cốc huyện) là một huyện thuộc địa cấp thị Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện Dương Cốc có diện tích 1065 km², dân số năm 2001 là 750.000 người. Huyện Dương Cốc được chia thành 7 trấn và 15 hương.

  • Trấn: Dương Cốc, Định Thủy, Thọ Trương, Thất Cấp, Thạch Phật, Trương Thu, A Thành.
  • Hương: Dương Trang, Cao Miếu Vương, Kim Đấu Doanh, Thập Ngũ Lý Nguyên, Quách Điếm Truân, Thạch Môn Tống, Phạm Hải, Tây Hồ, Lý Đài, Tứ Bằng, Đại Bố, 翟Trang.

Tham khảo sửa