Dương Minh Châu (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Dương Minh Châu là nhà cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến đầu tiên của tỉnh Tây Ninh. Tên của ông được đặt cho một số địa danh ở tỉnh Tây Ninh như:

Xem thêm sửa