Dương Trung, Trấn Giang

Dương Trung chữ Hán phồn thể:揚中市, chữ Hán giản thể: 扬中市) là một thành phố cấp huyện thuộc địa cấp thị Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thành phố này có diện tích 332 ki-lô-mét vuông, dân số 280.000 người.

Thời nhà Thanh lập dinh Thái Bình, thuộc phủ Trấn Giang. Năm 1914 trùng tên với huyện Thái Bình của An Huy nên đổi tên thành huyện Dương Trung. Năm 1994 lập thành phố trên cơ sở huyện.

Thành phố này cách Tần ChâuDương Châu qua Trường Giang, đi lại bằng thuyền.

Về mặt hành chính, thành phố này được chia thành 5 trấn: Tam Mao, Tân Bá, Du Phường, Lục Kiều, Tây Lai Kiều. Trấn Tam Mao có diện tích 133,19 km², dân số 130.000 người.

Tham khảo sửa