Dương Xuân (chữ Hán giản thể: 阳春市) là một thị xã cấp huyện thuộc địa cấp thị Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã Dương Xuân giáp đồng Bằng Châu Giang, Hồng Kông, Macao. Thị xã này có diện tích 4055 ki-lô-mét vuông, dân số năm 2001 là 1,05 triệu người gồm dân tộc Hán là chủ yếu, ngoài ra có người Dao, người Choang. Mã số bưu chính là 529611. Mã vùng điện thoại là 0662. Chính quyền thị xã đóng tại nhai đạo Xuân Thành. Về mặt hành chính, thị xã Dương Xuân được chia thành 18 trấn. Tổng cộng có 309 ủy ban thôn.

Tham khảoSửa đổi