Dương phu nhân (Võ Sĩ Hoạch)

Hiếu Minh Cao Hoàng hậu (chữ Hán: 孝明高皇后; 579 - 3 tháng 10, 670), thường xưng Vinh Quốc phu nhân Dương thị (榮國夫人楊氏), là mẫu thân của Nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, Võ Tắc Thiên.

Hiếu Minh Cao Hoàng Hậu
楊夫人
Thông tin chung
Sinh579
Mất3 tháng 10, 670 (91 tuổi)
An tángThuận lăng (順陵)
Phối ngẫuVõ Sĩ Hoạch
Hậu duệVõ Thuận
Võ Tắc Thiên
Phu nhân của Quách Hiếu Thuận
Thụy hiệu
Hiếu Minh Cao Hoàng hậu
(孝明高皇后)
Thân phụDương Đạt

Thông qua con gái Võ Tắc Thiên, bà trở thành ngoại tổ mẫu của nhiều nhân vật chính trị quan trọng thời Đường, như cháu ngoại Hiếu Kính Hoàng đế Lý Hoằng, Chương Hoài Thái tử Lý Hiền, Đường Trung Tông Lý Hiển, Đường Duệ Tông Lý Đán và Thái Bình công chúa. Bà cũng là cụ ngoại của An Lạc công chúa cùng Đường Huyền Tông Lý Long Cơ.

Tiểu sửSửa đổi

Dương thị xuất thân là tông thất nhà Tùy, cha là Dương Đạt (楊達), bác là Quán vương Dương Hùng (楊雄). Chồng bà Võ Sĩ Hoạch trước kết hôn với Lý thị, sinh ra Võ Nguyên KhánhVõ Nguyên Sảng. Sau đó, Sĩ Hoạch cưới Dương thị, sinh ra Hàn Quốc phu nhân Võ Thuận, Võ Tắc Thiên và một con gái là vợ của Quách Hiếu Thuận (郭孝慎).

Sau khi Võ Tắc Thiên được làm Hoàng hậu, Đường Cao Tông Lý Trị đã phong Dương thị thành Đại Quốc phu nhân (代國夫人). Ngày 9 tháng 10 năm Hiển Khánh thứ 5 (660), đổi tước hiệu Dương thị thành Vinh Quốc phu nhân (荣国夫人), sau lại đổi tước hiệu Dương thị thành Vệ Quốc phu nhân (衛國夫人).

Ngày 2 tháng 8 năm Hàm Hanh (tức ngày 22 tháng 8 năm 670), Vệ Quốc phu nhân Dương thị mất, hưởng thọ 92 tuổi, phong tặng Lỗ Quốc Thái phu nhân (魯國太夫人), thụy hiệuTrung Liệt (忠烈). Tháng 9, cải tặng làm Thái Nguyên vương phi (太原王妃). Năm Quang Trạch (684), Võ Tắc Thiên truy phong Võ Sĩ Hoạch thành Thái sư, tước Ngụy vương, Dương thị thành Ngụy vương phi (魏王妃). Sau 5 năm, tức năm Vĩnh Xương (689), Võ Tắc Thiên gia phong Võ Sĩ Hoạch thành "Trung Hiếu Thái hoàng", Dương thị thành Trung Hiếu Thái hậu (忠孝太后).

Năm Vĩnh Xương thứ 2 (690), Võ Tắc Thiên đăng cơ, đổi niên hiệu Thiên Thụ, truy tôn Trung Hiếu Thái hoàng thụy hiệuHiếu Minh Cao hoàng đế, miếu hiệu Thái Tổ (太祖), Dương thị do vậy có thụy hiệu Hiếu Minh Cao Hoàng hậu, mộ phần gọi là Thuận Lăng (順陵).

Thân thuộcSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi