Tấm dạ nền trắng dệt hoa

Dạ là loại hàng dệt, xưa chỉ dùng len nhưng nay dùng cả bông và sợi nhân tạo như polyester.[1]

Hàng dạ cầm trên tay rất mềm vì sau khi dệt đã qua công đoạn chải bằng răng sắt cho xù sợi len thành một lớp trên.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Vegetable flannel”. Webster's 1913 Dictionary. Webster. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.