Dải băng

trang định hướng Wikimedia

Do từ "băng" trong tiếng Việt có thể chỉ "band" hoặc "ice" trong tiếng Anh nên dải băng có thể chỉ:

  • Ruy băng/ribbon/riband, một dây band/băng/đai có chất liệu mỏng, thường làm bằng vải, chất dẻo hoặc kim loại, được sử dụng chủ yếu tạo liên kết ràng buộc trang trí hoặc thắt/cột.
  • Tấm băng (ice sheet) hay mảng băng, một khối băng băng bao phủ địa hình xung quanh và rộng hơn 50.000 km2 (19.000 dặm vuông Anh)