Dấu chấm than

dấu chấm câu dùng để thể hiện cảm xúc diễn đạt với âm lượng lớn

Dấu chấm than (than trong kêu than, than thở), còn có tên gọi khác mà nay không còn dùng là dấu kêu,[1] là một dấu chấm câu dùng để thể hiện cảm xúc diễn đạt với âm lượng lớn, và thường là dấu kết thúc câu cảm thán hoặc câu cầu khiến.

!
Dấu chấm than
Other namesDấu than
In UnicodeU+0021 ! EXCLAMATION MARK (HTML !)
¡ ՜ ǃ
Dấu chấm than đảo ngược Dấu chấm than tiếng Armenia Alveolar
click
See alsoU+00A1 ¡ inverted exclamation mark

Ngoài ra dấu này còn dùng để:

  • Thể hiện thái độ bất ngờ hoặc bối rối
  • Dùng để khẳng định điều mình đang nói

Tham khảo

sửa
  1. ^ Hoài-Nam tử Nghiêm-xuân-Lãm. Sách quốc ngữ dạy trẻ. Cuốn thứ nhất, Hanoi, Nghiêm-Hàm Ấn-Quán, năm 1926, trang 13.