Dấu triện của Solomon

trang định hướng Wikimedia

Dấu triện của Salomon theo truyền thuyết Do Thái giáo, Kitô giáoHồi giáo thời Trung Cổ là một vòng ấn triện huyền diệu và cho là đã được sở hữu bởi vua Solomon, mà các nguồn thông tin khác nhau cho là cho ông sức mạnh để ra lệnh cho quỷ, thần linh, hoặc nói chuyện với động vật. Còn có thể được dùng để phong ấn quỷ dữ nhưng chỉ có thầy phép cấp cao mới làm được.

Ấn triện của Salomon, mẫu đơn giản


Tham khảoSửa đổi