Mở trình đơn chính

Ái Tân Giác La Dận Kỳ (chữ Hán: 爱新觉罗胤祁; 14 tháng 1, 1714 - 31 tháng 8, 1785), là Hoàng tử thứ 23 tính trong số những người con sống tới tuổi trưởng thành của Thanh Thánh Tổ Khang Hi Đế.

Dận Kỳ
Hoàng tử nhà Thanh
Thông tin chung
Phối ngẫuPhú Sát thị (富察氏)
Tên đầy đủ
Ái Tân Giác La Dận Kỳ
(爱新觉罗胤祁)
Ái Tân Giác La Doãn Kỳ
(爱新觉罗允祁)
Thụy hiệu
Thành Quận vương
(诚郡王)
Hoàng tộcÁi Tân Giác La
Thân phụThanh Thánh Tổ
Khang Hi Đế
Thân mẫuTĩnh tần
Sinh14 tháng 1, 1714
Mất31 tháng 8, 1785

Tiểu sửSửa đổi

Dận Kỳ là con trai duy nhất của Tĩnh tần. Ông được sinh trong những năm cuối trị vì của Khang Hi Đế. Sau khi Ung Chính Đế lên ngôi ông đổi tên thành Doãn Kỳ để tránh kỵ huý.

Tháng 2 năm Ung Chính thứ 8 (1730), Dận Kỳ được phong Trấn quốc công (國寺公). Tháng 10 cùng năm, tấn thăng Bối lặc (貝勒), nhưng bị giáng xuống Bối tử (贝子) không lâu sau.

Năm Càn Long thứ 42 (1777), ông lại bị giáng xuống Trấn quốc công (國寺公). Ba năm sau tái phong Bối tử (贝子) rồi thăng lại Bối lặc (貝勒) năm 1784.

Năm Càn Long thứ 51 (1786), ông được tấn phong Quận vương (郡王), sau khi qua đời được truy thuỵ là Thành Quận vương (诚 郡王), thọ được 72 tuổi.

Gia thấtSửa đổi

Đích Phúc tấnSửa đổi

 • Phú Sát thị (富察氏), con gái của Tư Vũ Nạp Tư Thái (司务纳思泰).

Trắc Phúc tấnSửa đổi

 • Trương thị (张氏), con gái của La Mật (罗密).
 • Tương thị (襄氏), con gái của Tương Trình Thụy (襄呈瑞).

Thứ thiếpSửa đổi

 • Mạnh thị (孟氏), con gái của Lão Cách (老格).
 • Lý thị (李氏), con gái của Lý Thành (李成).
 • Giang thị (江氏), con gái của Thuyên Trụ (拴柱).
 • Từ thị (徐氏), con gái của Nhị Thế Sắc (二达色).
 • Khương thị (姜氏), con gái của Khương Tam Kiệt (姜三杰).
 • Hùng thị (熊氏), con gái của Hùng Doanh Phú (熊营富).
 • Vương thị (王氏), con gái của Vương Ngũ (王伍).
 • Cao thị (高氏), con gái của Cao Nghi Hồ (高宜瑚).
 • Mã thị (马氏), con gái của Phú Lặc Hách (富勒赫).

Hậu duệSửa đổi

Con traiSửa đổi

 1. Hoằng Chiêu (弘昭; 1731 - 1735), chết yểu, mẹ là Trương thị.
 2. Hoằng Xiêm (弘昑; 1733 - 1781), mẹ là Trương thị, được phong Phụng quốc Tướng quân, có 9 con trai.
 3. Hoằng Lượng (弘亮; 1746 - 1813), mẹ là Lý thị, được phong Phụng quốc Tướng quân, có 12 con trai.
 4. Hoằng Thuần (弘纯; 1754 - 1756), chết yểu, mẹ là Lý thị.
 5. Hoằng Khiêm (弘谦; 1764 - 1816), mẹ là Khương thị, trước phong Bối tử, sau thăng Bối lặc, có 3 con trai.
 6. Hoằng Bái (弘霈; 1772 - 1801), mẹ là Cao thị, được phong Phụng ân Tướng quân, có 2 con trai.
 7. Hoằng Thiện (弘善; 1773 - 1824), mẹ là Vương thị, được phong Phụng ân Phụ quốc Tướng quân, có 2 con trai.

Con gáiSửa đổi

 1. Trưởng nữ (1731 - 1733), chết yểu, mẹ là Mạnh thị.
 2. Nhị nữ (1741 - 1828), được phong Hương quân, mẹ là Tương thị, hạ giá lấy Khoa Nhĩ Thẩm Công Cáp Đạt (科尔沁公哈达).
 3. Tam nữ (1744 - 1777), được phong Hương quân, mẹ là Tương thị, hạ giá lấy Tô Lâm Lỗ Nguyên (素木鲁源).
 4. Tứ nữ (1745 - 1749), chết yểu, mẹ là Tương thị.
 5. Ngũ nữ (1748 - ?), mẹ là Giang thị, hạ giá lấy Đạt Sắc Vượng (达色旺) của tộc Ngao Hán Di Cát Sắc thị.
 6. Lục nữ (1753 - ?), mẹ là Trương thị, hạ giá lấy Khô Bàng (枯蒙) của tộc Hách Xá Lý thị.
 7. Thất nữ (1760 - 1764), chết yểu, mẹ là Từ thị.
 8. Bát nữ (1760 - ?), mẹ là Mã thị, hạ giá lấy Hoàng Văn Quân (黄文钧) của tộc Hoàng Giai thị.
 9. Cửu nữ (1770 - 1788), mẹ là Hùng thị, chưa kết hôn.
 10. Thập nữ (1771), chết non, mẹ là Vương thị.

Tham khảoSửa đổi

Chú thíchSửa đổi