Dị hình giới tính

Dị hình giới tính hay dị hình lưỡng tính là sự khác biệt hình dạng rõ rệt giữa giống đựcgiống cái trong cùng một loài động vật hay thực vật. Sự khác biệt này xảy ra trong các sinh vật mà sinh sản thông qua hình thức sinh sản hữu tính; ví dụ điển hình là khác biệt về đặc tính của cơ quan sinh sản. Các ví dụ khác có thể là những đặc điểm giới tính thứ cấp, kích thước cơ thể, sức mạnh thể chất và hình thái học, các đặc điểm trang trí, hành vi và những đặc điểm khác của cơ thể. Các đặc điểm như trang trí và hành vi sinh sản được tìm thấy trong chỉ giới có nghĩa là lựa chọn giới tính trong một khoảng thời gian dài dẫn đến dị hình lưỡng tính[1].

Chim trĩ đỏ mái (trái) và trống (phải) là loài chim có hình dáng khác biệt giữa hai giới tính

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Dimijian, G. G. (2005). Evolution of sexuality: biology and behavior. Proceedings (Baylor University. Medical Center), 18, 244–258.