Dị thể là một thuật ngữ được áp dụng cho một loạt các hiện tượng riêng biệt trong các lĩnh vực khoa học khác nhau. Thường phải làm với một số loại khác biệt, "dị", trong sinh sản, "gamy". Xem dưới đây để hiểu rõ cụ thể hơn.

Khoa học

sửa

Sinh học sinh sản

sửa

Trong sinh học sinh sản, dị thể là sự xen kẽ của các thế hệ được tổ chức khác nhau, được áp dụng cho sự xen kẽ giữa trinh sản và một thế hệ sinh sản hữu tính.[1][2] Kiểu dị hình này xảy ra ví dụ ở một số loài rệp.

Cách khác, dị thể thường được sử dụng như một từ đồng nghĩa của dị giao, có nghĩa là sự hiện diện của hai nhiễm sắc thể không giống nhau trong sinh sản hữu tính.[3][4] Ví dụ, nam XY và nữ ZW được gọi là giới tính không đồng nhất.

Sinh học tế bào

sửa

Trong sinh học tế bào, dị thể là một từ đồng nghĩa của anisogamy - hiện tượng bất đẳng giao, điều kiện là giao tử cá thể đực có kích thước khác với cá thể cái được tạo ra bởi hai giới khác nhau hoặc các loại giao phối trong một loài.

Thực vật học

sửa

Trong thực vật học, một loài thực vật không đồng nhất khi nó mang ít nhất hai loại hoa khác nhau liên quan đến cấu trúc sinh sản của chúng, ví dụ như hoa đực và hoa cái hoặc hoa lưỡng tính và hoa cái. Nhị hoabộ nhụy không thường xuyên có mặt trong mỗi bông hoa hoặc hoa.

Khoa học xã hội

sửa

Trong xã hội học, sự không đồng nhất đề cập đến một cuộc hôn nhân giữa hai cá nhân khác nhau về một tiêu chí nhất định, và trái ngược với sự đồng nhất về một cuộc hôn nhân hoặc sự kết hợp giữa các đối tác phù hợp với tiêu chí đó. Ví dụ, dị thể dân tộc đề cập đến các cuộc hôn nhân liên quan đến các cá nhân thuộc các nhóm dân tộc khác nhau. Sự không đồng nhất về tuổi tác đề cập đến những cuộc hôn nhân liên quan đến các đối tác ở các độ tuổi khác nhau đáng kể. Sự không đồng nhất và đồng nhất cũng được sử dụng để mô tả cho một cuộc hôn nhân hoặc sự kết hợp giữa những người không giống và giống như giới tính (hoặc giới tính) tương ứng.

Xem thêm

sửa
  • Không đồng nhất
  • Đồng nhất

Tham khảo

sửa
  1. ^ Scott, Thomas (1996). Concise encyclopedia biology. Walter de Gruyter. ISBN 978-3-11-010661-9.
  2. ^ Poinar, George O, Jr; Trevor A Jackson; Nigel L Bell; Mohd B-asri Wahid (tháng 7 năm 2002). “Elaeolenchus parthenonema n. g., n. sp. (Nematoda: Sphaerularioidea: Anandranematidae n. fam.) parasitic in the palm-pollinating weevil Elaeidobius kamerunicus Faust, with a phylogenetic synopsis of the Sphaerularioidea Lubbock, 1861”. Systematic Parasitology. 52 (3): 219–225. doi:10.1023/A:1015741820235. ISSN 0165-5752. PMID 12075153.
  3. ^ Lokki, Juhani; Esko Suomalainen; Anssi Saura; Pekka Lankinen (ngày 1 tháng 3 năm 1975). “Genetic Polymorphism and Evolution in Parthenogenetic Animals. Ii. Diploid and Polyploid Solenobia Triquetrella (lepidoptera: Psychidae)”. Genetics. 79 (3): 513–525. PMC 1213290. Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2011.
  4. ^ Hiroki, Masato; Yohsuke Tagami; Kazuki Miura; Yoshiomi Kato (ngày 22 tháng 8 năm 2004). “Multiple infection with Wolbachia inducing different reproductive manipulations in the butterfly Eurema hecabe”. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 271 (1549): 1751–1755. doi:10.1098/rspb.2004.2769. ISSN 0962-8452. PMC 1691781. PMID 15306297..