Dịch (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Dịch có thể là:

Dịch còn có thể là:

  • Dịch thuật
  • Dịch (phim), một bộ phim năm 1987
  • Dịch!, Một cuốn tiểu thuyết năm 1961 của Frank G. Slaughter
  • "Dịch", một bài hát của Slayer vào album của họ năm 1986