Dịch chuyển tức thời

Dịch chuyển tức thời là một sự dịch chuyển theo giải thuyết của vật chất hay năng lượng từ một điểm này đến một điểm khác mà không cần phải đi qua không gian vật lý giữa chúng. Đây là một chủ đề phổ biến trong các tiểu thuyết khoa học giả tưởng, phim truyện, video game, và chương trình truyền hình.

Tham khảoSửa đổi

Đọc thêmSửa đổi