Dịch chuyển tức thời

Dịch chuyển tức thời là một sự dịch chuyển theo giả thuyết của vật chất hay năng lượng từ một điểm này đến một điểm khác mà không cần phải đi qua không gian vật lý giữa chúng. Đây là một chủ đề phổ biến trong các tiểu thuyết khoa học giả tưởng, phim truyện, video game, và chương trình truyền hình.

Phòng dịch chuyển tức thời trong phim Star Trek.

Tham khảo

sửa

Đọc thêm

sửa
  • David J. Darling (2005). Teleportation: The Impossible Leap. John Wiley & Sons. ISBN 978-0-471-71545-0.
  • Lawrence M. Krauss (1995), The Physics of Star Trek, Basic Books, ISBN 978-0465002047
  • Eric W. Davis (2004), Teleportation Physics Study, Air Force Research Laboratory AFRL-PR-ED-TR-2003-0034
  • Bernd Thaller (2005). Advanced Visual Quantum Mechanics. Springer. 4.3.3 Classical teleportation is impossible pp. 170–171. ISBN 978-0-387-27127-9.
  • Will Human Teleportation Ever Be Possible?
  • Human teleportation is far more impractical than we thought
  • Y. Wei (2016), How to teleport a particle rather than a state Phys Rev E 93. 066103