Dịch nghĩa đen

(Đổi hướng từ Dịch nguyên văn)

Dịch nghĩa đen, dịch trực tiếp, hay dịch từng từ một, là một kiểu dịch văn bản bằng cách dịch từng từ riêng biệt mà không xem xem các từ này tương tác với nhau như thế nào trong một cụm từ hoặc một câu.[1]

Dịch nghĩa đen dẫn đến dịch sai thành ngữ; đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với dịch máy.[2]

Tham khảo

sửa
  1. ^ “LITERAL | meaning in the Cambridge English Dictionary”. dictionary.cambridge.org (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2019.
  2. ^ Hutchins, John (tháng 6 năm 1995). "The whisky was invisible", or Persistent myths of MT” (PDF). MT News International (11): 17–18. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2022.