Dịch vụ giải trí gia đình

trang định hướng Wikimedia

Dịch vụ giải trí gia đình hay dịch vụ giải trí tại gia (tiếng Anh: Home entertainment) bao gồm các phương tiện truyền thông, trang thiết bị và các phương thức dùng để truyền tải và thụ hưởng đa dạng các hình thức giải trí trong gia đình. Đó có thể là: