Dụ Tông

trang định hướng Wikimedia

Dụ Tông (chữ Hán: 裕宗) là miếu hiệu của một số vị vua trong lịch sử Trung Quốc và Việt Nam.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa