Dụ ngôn Chiếc lưới

Dụ ngôn Chiếc lưới là một dụ ngôn của Chúa Giêsu được ký thuật trong sách Phúc âm Mátthêu 13:47-52, đề cập đến ngày phán quyết cuối cùng của Thiên Chúa. Đây là dụ ​​ngôn thứ bảy và cũng là cuối cùng trong quyển Phúc Âm thứ nhất. Một phiên bản vắn tắt của dụ ngôn này cũng xuất hiện trong Phúc âm Tôma (không thuộc Quy điển Kinh Thánh).

Teachings of Jesus 4 of 40. parable of the dragnet. Jan Luyken etching. Bowyer Bible.gif

Tường thuậtSửa đổi

Luận giảiSửa đổi

Cũng giống như dụ ngôn Lúa mì và cỏ lùng, dụ ngôn này đề cập đến cuộc phán xét ​​cuối cùng của Thiên Chúa. Ở đây, dụ ngôn mô tả việc ngư phủ tách cá tốt và cá xấu ra khỏi nhau sau khi cả hai đều bị lưới vây bắt kéo lên. Qua đó, Chúa Giêsu muốn thể hiện rằng, đến ngày tận thế, "các thiên thần sẽ đến và tách kẻ ác riêng biệt khỏi người công chính". Cá tốt cho vào giỏ tượng trưng cho người công chính được Chúa cho vào thiên đàng, cá xấu bị ném ra ngoài tượng trưng cho kẻ xấu bị ném vào hỏa ngục.

Tham khảoSửa đổi