Dụ ngôn Tôi tớ trung tín

Dụ ngôn Người tôi tớ trung tín là một dụ ngôn của Chúa Giêsu được ghi chép trong ba Phúc âm: Mátthêu 24:42-51, Máccô 13:34-37 và Luca 12:35-48 - thường được gọi chung là Phúc âm Nhất lãm. Trong Phúc âm Mátthêu, dụ ngôn này đi trước dụ ngôn Mười trinh nữ, cả hai đều đề cập đến việc chuẩn bị cho ngày Thiên Chúa phán xét.

Teachings of Jesus 32 of 40. the faithful and wise steward. Jan Luyken etching. Bowyer Bible.gif

Tường thuậtSửa đổi

Luận giảiSửa đổi

Trong Phúc âm Mátthêu 24:42 có câu: "Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến". Nói cách khác, người môn đệ Chúa Giêsu phải luôn giữ mình trong sự tỉnh táo và chuẩn bị cho ngày Chúa Giêsu tái lâm. Mặc dù việc Chúa Giêsu giáng sinh là một dấu hiệu tiên báo, nhưng thời gian mà Ngài tái lâm không ai được biết trước, ví như ông chủ đi xa thình lình quay trở về nhà vào thời điểm mà tôi tớ trong nhà không hay biết.

Tham khảoSửa đổi