Dự Chương quận quân

Dự Chương quận quân (chữ Hán: 豫章郡君, ? - 335), họ Tuân, không rõ tên thật, là cung nhân của Tấn Nguyên Đế Tư Mã Duệ, vị vua thứ năm của nhà Tấn trong lịch sử Trung Quốc.

Tấn thư không cho biết rõ thân thế và gia cảnh của Tuân thị, và cũng không ghi chép việc bà được gả cho Tư Mã Duệ năm nào, tuy nhiên có thể khẳng định là trước năm 299. Khi được gả vào vương phủ (do lúc đó Nguyên Đế chỉ có tước vị Lang Nha vương), bà được Tư Mã Duệ sủng ái, lần lượng hạ sinh hai vương tử là Tư Mã Thiệu năm 299 (sau trở thành Minh Đế) và Tư Mã Bầu năm 301 (sau được phong làm Lang Nha vương). Tuy nhiên bà lại bị chính thất của Tư Mã Duệ là Lang Nha vương phi Ngu Mạnh Mẫu đố kị và hành hạ, nên vô cùng uất ức và oán hận. Tư Mã Duệ biết được rất giận, không thương yêu bà nữa, ít lâu sau đuổi bà khỏi vương phủ. Hai con trai của bà được giao cho Ngu thị nuôi dưỡng.

Sau khi bị đuổi khỏi vương phủ, Tuân thị kết hôn với người dân thường họ Mã. Đến năm 318, khi nhà Tấn mất hết miền bắc, Tư Mã Duệ trở thành người đứng đầu của chính quyền lưu vong, rồi lên ngôi hoàng đế, tức là Tấn Nguyên Đế.

Năm 323, Nguyên Đế mất, Tư Mã Thiệu lên ngôi, tức Tấn Minh Đế. Do Tuân thị đã cải giá nên Minh Đế không thể đưa bà vào cung, nên chỉ phong cho bà tước vị Kiến Khang quân và lập cho bà một phủ đệ ngoài cung. Tuy nhiên cũng cùng năm đó, phu quân họ Mã của bà qua đời, bà mới được Minh Đế cho đón vào cung phụng dưỡng, nhưng cũng không được ban tước hiệu gì. Sang năm 326, Minh Đế mất, con là Tấn Thành Đế kế ngôi, Thành Đế tôn trọng bà giống như hoàng thái hậu.

Năm 335, Tuân phu nhân qua đời, được triều đình truy tặng là Dự Chương quận quân và cho lập miếu thờ ở kinh đô[1], nhưng không được truy phong làm hoàng hậu.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Tấn thư, quyển 32: Kì tặng Dự Chương quận quân, biệt lập miếu ư kinh đô