Dực Tông

trang định hướng Wikimedia

Dực Tông (chữ Hán: 翼宗) là miếu hiệu của một số vị quân chủ ở Việt Nam và Triều Tiên.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa