DAP

trang định hướng Wikimedia

DAP có thể là viết tắt của: