DES (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

DES có thể là: