Daemon

trang định hướng Wikimedia

Daemon có thể là: