Danh pháp đồng nghĩa (phân loại học)

Trong danh pháp khoa học, danh pháp đồng nghĩa là một danh pháp khoa học áp dụng cho một đơn vị phân loại mà (hiện tại) đang sử dụng một danh pháp khoa học khác[1], mặc dù thuật ngữ này đôi khi được sử dụng khác nhau đối với bảng danh pháp động vật họcthực vật học.[2] Ví dụ, Linnaeus là người đầu tiên đặt ra một danh pháp khoa học (dưới hệ thống danh pháp khoa học hiện đang được sử dụng) cho cây Vân sam Na-uy, ông gọi nó là Pinus abies. Hiện tại cái tên này không được sử dụng nữa: nó là một danh pháp đồng nghĩa của danh pháp khoa học hiện tại của loài này là Picea abies.

Không giống như từ đồng nghĩa trong các ngữ cảnh khác, trong phân loại học một danh pháp đồng nghĩa thì không dùng thay thế được với cái tên mà nó là từ đồng nghĩa. Trong phân loai học, các danh pháp đồng nghĩa không tương đồng nhau mà có một địa vị khác nhau. Đối với bất cứ đơn vị phân loại nào với một định nghĩa, vị trí, và cấp bậc cụ thể, chỉ một danh pháp khoa học được coi là danh pháp chính xác vào bất cứ lúc nào (cái tên chính xác này được quyết định bằng cách áp dụng quy tắc danh pháp khoa học liên quan. Một danh pháp đồng nghĩa không thể tồn tại độc lập: nó luôn luôn là một sự thay thế cho một danh pháp khoa học khác. Với việc danh pháp chính xác của một đơn vị phân loại phụ thuộc và điểm nhìn phân loại học được sử dụng (dẫn tới một định nghĩa, vị trí và cấp bậc cụ thể), một danh pháp là danh pháp đồng nghĩa của một nhà phân loại học có thể là danh pháp chính xác của một nhà phân loại học khác (và ngược lại).

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ ICN, "Glossary", entry for "synonym"
  2. ^ ICZN, "Glossary", entry for "synonym"

Đọc thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi