Danh pháp đồng nghĩa

Trong danh pháp khoa học, danh pháp đồng nghĩa là một danh pháp khoa học áp dụng cho một đơn vị phân loại mà (hiện tại) đang sử dụng một danh pháp khoa học khác[1], mặc dù thuật ngữ này đôi khi được sử dụng khác nhau đối với bảng danh pháp động vật họcthực vật học.[2] Ví dụ, Linnaeus là người đầu tiên đặt ra một danh pháp khoa học (dưới hệ thống danh pháp khoa học hiện đang được sử dụng) cho cây Vân sam Na-uy, ông gọi nó là Pinus abies. Hiện tại cái tên này không được sử dụng nữa: nó là một danh pháp đồng nghĩa của danh pháp khoa học hiện tại của loài này là Picea abies.

Không giống như từ đồng nghĩa trong các ngữ cảnh khác, trong phân loại học một danh pháp đồng nghĩa thì không dùng thay thế được với cái tên mà nó là từ đồng nghĩa. Trong phân loai học, các danh pháp đồng nghĩa không tương đồng nhau mà có một địa vị khác nhau. Đối với bất cứ đơn vị phân loại nào với một định nghĩa, vị trí, và cấp bậc cụ thể, chỉ một danh pháp khoa học được coi là danh pháp chính xác vào bất cứ lúc nào (cái tên chính xác này được quyết định bằng cách áp dụng quy tắc danh pháp khoa học liên quan. Một danh pháp đồng nghĩa không thể tồn tại độc lập: nó luôn luôn là một sự thay thế cho một danh pháp khoa học khác. Với việc danh pháp chính xác của một đơn vị phân loại phụ thuộc và điểm nhìn phân loại học được sử dụng (dẫn tới một định nghĩa, vị trí và cấp bậc cụ thể), một danh pháp là danh pháp đồng nghĩa của một nhà phân loại học có thể là danh pháp chính xác của một nhà phân loại học khác (và ngược lại).

Động vật họcSửa đổi

Trong động vật học, đồng nghĩa thứ (junior synonym) là một tên đặt cho một đơn vị phân loại đã được công bố và đặt tên trước đó. Nếu hai hay nhiều đơn vị phân loại đã được phân loại chính thức và được đặt tên nhưng sau này lại gộp thành một, thì tên đầu tiên được công bố là đồng nghĩa sơ (senior synonym), tất cả các trường hợp khác là đồng nghĩa thứ. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt (xem Tyrannosaurus), đồng nghĩa thứ mới được sử dụng, tất cả các trường hợp khác, đồng nghĩa sơ chiếm vị trí ưu tiên, kể cả khi bị phản đối. Thường thì đồng nghĩa thứ mang tính cách cá nhân, trừ trường hợp hai đồng nghĩa thứ cùng mô tả một đơn vị. Đồng nghĩa thứ và sơ được gọi chung là đồng nghĩa (synonym).[3]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ ICN, "Glossary", entry for "synonym"
  2. ^ ICZN, "Glossary", entry for "synonym"
  3. ^ “ICZN Code - Introduction”. International Commission on Zoological Nomenclature (ICZN). Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2011.

Đọc thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi