Danh sách đĩa đơn quán quân Hot 100 năm 1963 (Mỹ)

bài viết danh sách Wikimedia

{| cellpadding="2" cellspacing="10" style="width: 100%; border: 0;"

|- style="background: #efefef;" ! Đĩa đơn ! Album |- valign ="top" style="background: #ffffff;" | width="50%" |

| width="50%" |

|}

Tham khảoSửa đổi