Danh sách đĩa đơn quán quân năm 1956 (Mỹ)

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách đĩa đơn đứng đầu của Hoa Kỳ trong năm 1956, được xuất bản trong tạp chí âm nhạc Billboard. Trước khi bảng liệt kê Hot 100 được phát hành chính thức vào tháng 8/1958, bảng xếp hạng Billboard đưa ra các đánh giá khác nhau vào mỗi tuần:

  1. Bán chạy nhất (Bestseller) - Bảng xếp hạng các đĩa đơn bán chạy nhất tại các đại lý bán lẻ, dựa trên thông tin cung cấp bởi các cửa hàng được khảo sát trên toàn Hoa Kỳ.
  2. Phát trên làn sóng phát thanh (được các DJ sử dụng nhiều nhất) - Bảng xếp hạng các bài hát được phát thanh trên hầu hết các đài phát thanh Hoa Kỳ, dựa trên thông tin cung cấp bởi các DJ và các đài phát thanh.
  3. Jukebox (được các máy phát nhạc tự động Jukebox mở nhiều nhất[1]) - Bảng xếp hạng các bài được chơi nhiều nhất bằng máy jukeboxe trên toàn nước Mỹ.
  4. Top 100 - Bảng xếp hạng này kết hợp giữa hoạt động bán hàng phát thanh, và cũng chính là một phiên bản đầu tiên của bảng xếp hạng Hot 100.

Ngày Bestseller Phát trên làn sóng phát thanh Jukebox Top 100
7.1 Sixteen Tons
Tennessee Ernie
Memories Are Made of This
Dean Martin
Sixteen Tons
Tennessee Ernie
Sixteen Tons
Tennessee Ernie
14.1 Memories Are Made of This
Dean Martin
Memories Are Made of This
Dean Martin
Sixteen Tons
Tennessee Ernie
Memories Are Made of This
Dean Martin
21.1 Memories Are Made of This
Dean Martin
Memories Are Made of This
Dean Martin
Sixteen Tons
Tennessee Ernie
Memories Are Made of This
Dean Martin
28.1 Memories Are Made of This
Dean Martin
Memories Are Made of This
Dean Martin
Memories Are Made of This
Dean Martin
Memories Are Made of This
Dean Martin
4.2 Memories Are Made of This
Dean Martin
Memories Are Made of This
Dean Martin
Memories Are Made of This
Dean Martin
Memories Are Made of This
Dean Martin
11.2 Memories Are Made of This
Dean Martin
Memories Are Made of This
Dean Martin
Memories Are Made of This
Dean Martin
Memories Are Made of This
Dean Martin
18.2 Rock and Roll Waltz
Kay Starr
The Great Pretender
The Platters
Memories Are Made of This
Dean Martin
The Great Pretender
The Platters
25.2 Lisbon Antigua
Nelson Riddle
The Great Pretender
The Platters
The Great Pretender
The Platters
The Great Pretender
The Platters
3.3 Lisbon Antigua
Nelson Riddle
Lisbon Antigua
Nelson Riddle
Rock and Roll Waltz
Kay Starr
Rock and Roll Waltz
Kay Starr
10.3 Lisbon Antigua
Nelson Riddle
Rock and Roll Waltz
Kay Starr
Rock and Roll Waltz
Kay Starr
Rock and Roll Waltz
Kay Starr
17.3 Lisbon Antigua
Nelson Riddle
Poor People of Paris
Les Baxter
Rock and Roll Waltz
Kay Starr
Rock and Roll Waltz
Kay Starr
24.3 Poor People of Paris
Les Baxter
Poor People of Paris
Les Baxter
Rock and Roll Waltz
Kay Starr
Poor People of Paris
Les Baxter
31.3 Poor People of Paris
Les Baxter
Poor People of Paris
Les Baxter
Rock and Roll Waltz
Kay Starr
Poor People of Paris
Les Baxter
7.4 Poor People of Paris
Les Baxter
Poor People of Paris
Les Baxter
Rock and Roll Waltz
Kay Starr
Poor People of Paris
Les Baxter
14.4 Poor People of Paris
Les Baxter
Lisbon Antigua
Nelson Riddle
Poor People of Paris
Les Baxter
Poor People of Paris
Les Baxter
21.4 Heartbreak Hotel/
I Was the One
Elvis Presley
Poor People of Paris
Les Baxter
Poor People of Paris
Les Baxter
Poor People of Paris
Les Baxter
28.4 Heartbreak Hotel/
I Was the One
Elvis Presley
Poor People of Paris
Les Baxter
Poor People of Paris
Les Baxter
Poor People of Paris
Les Baxter
5.5 Heartbreak Hotel
Elvis Presley
Hot Diggity
Perry Como
Heartbreak Hotel/
I Was the One
Elvis Presley
Heartbreak Hotel
Elvis Presley
12.5 Heartbreak Hotel
Elvis Presley
Heartbreak Hotel
Elvis Presley
Heartbreak Hotel
Elvis Presley
Heartbreak Hotel
Elvis Presley
19.5 Heartbreak Hotel
Elvis Presley
Heartbreak Hotel
Elvis Presley
Heartbreak Hotel
Elvis Presley
Heartbreak Hotel
Elvis Presley
26.5 Heartbreak Hotel
Elvis Presley
Heartbreak Hotel
Elvis Presley
Heartbreak Hotel/
I Was the One
Elvis Presley
Heartbreak Hotel
Elvis Presley
2.6 Heartbreak Hotel
Elvis Presley
Moonglow and Theme From "Picnic"
Morris Stoloff
Heartbreak Hotel
Elvis Presley
Heartbreak Hotel
Elvis Presley
9.6 Heartbreak Hotel
Elvis Presley
Moonglow and Theme From "Picnic"
Morris Stoloff
Heartbreak Hotel
Elvis Presley
Heartbreak Hotel
Elvis Presley
16.6 The Wayward Wind
Gogi Grant
Moonglow and Theme From "Picnic"
Morris Stoloff
Heartbreak Hotel
Elvis Presley
Heartbreak Hotel
Elvis Presley
23.6 The Wayward Wind
Gogi Grant
The Wayward Wind
Gogi Grant
Heartbreak Hotel
Elvis Presley
The Wayward Wind
Gogi Grant
30.6 The Wayward Wind
Gogi Grant
The Wayward Wind
Gogi Grant
The Wayward Wind
Gogi Grant
The Wayward Wind
Gogi Grant
7.7 The Wayward Wind
Gogi Grant
The Wayward Wind
Gogi Grant
The Wayward Wind
Gogi Grant
The Wayward Wind
Gogi Grant
14.7 The Wayward Wind
Gogi Grant
The Wayward Wind
Gogi Grant
The Wayward Wind
Gogi Grant
The Wayward Wind
Gogi Grant
21.7 The Wayward Wind
Gogi Grant
The Wayward Wind
Gogi Grant
The Wayward Wind
Gogi Grant
The Wayward Wind
Gogi Grant
28.7 I Want You, I Need You, I Love You/
My Baby Left Me
Elvis Presley
The Wayward Wind
Gogi Grant
I Almost Lost My Mind
Pat Boone
The Wayward Wind
Gogi Grant
4.8 My Prayer/
Heaven on Earth
The Platters
The Wayward Wind
Gogi Grant
I Almost Lost My Mind
Pat Boone
I Almost Lost My Mind
Pat Boone
11.8 My Prayer/
Heaven on Earth
The Platters
The Wayward Wind
Gogi Grant
I Almost Lost My Mind
Pat Boone
I Almost Lost My Mind
Pat Boone
18.8 Hound Dog/
Don't Be Cruel
Elvis Presley
My Prayer
The Platters
I Almost Lost My Mind
Pat Boone
My Prayer
The Platters
25.8 Hound Dog/
Don't Be Cruel
Elvis Presley
My Prayer
The Platters
My Prayer
The Platters
My Prayer
The Platters
1.9 Hound Dog/
Don't Be Cruel
Elvis Presley
My Prayer
The Platters
Hound Dog/
Don't Be Cruel
Elvis Presley
My Prayer
The Platters
8.9 Hound Dog/
Don't Be Cruel
Elvis Presley
Don't Be Cruel
Elvis Presley
Hound Dog/
Don't Be Cruel
Elvis Presley
My Prayer
The Platters
15.9 Hound Dog/
Don't Be Cruel
Elvis Presley
Don't Be Cruel
Elvis Presley
Hound Dog/
Don't Be Cruel
Elvis Presley
Don't Be Cruel
Elvis Presley
22.9 Don't Be Cruel
Elvis Presley
Don't Be Cruel
Elvis Presley
Don't Be Cruel/
Hound Dog
Elvis Presley
Don't Be Cruel
Elvis Presley
29.9 Don't Be Cruel/
Hound Dog
Elvis Presley
Don't Be Cruel
Elvis Presley
Hound Dog/
Don't Be Cruel
Elvis Presley
Don't Be Cruel
Elvis Presley
6.10 Don't Be Cruel/
Hound Dog
Elvis Presley
Don't Be Cruel
Elvis Presley
Hound Dog/
Don't Be Cruel
Elvis Presley
Don't Be Cruel
Elvis Presley
13.10 Don't Be Cruel/
Hound Dog
Elvis Presley
Don't Be Cruel
Elvis Presley
Hound Dog/
Don't Be Cruel
Elvis Presley
Don't Be Cruel
Elvis Presley
20.10 Don't Be Cruel/
Hound Dog
Elvis Presley
Don't Be Cruel
Elvis Presley
Hound Dog/
Don't Be Cruel
Elvis Presley
Don't Be Cruel
Elvis Presley
27.10 Don't Be Cruel/
Hound Dog
Elvis Presley
Don't Be Cruel
Elvis Presley
Hound Dog/
Don't Be Cruel
Elvis Presley
Don't Be Cruel
Elvis Presley
3.11 Love Me Tender
Elvis Presley
Love Me Tender
Elvis Presley
Hound Dog/
Don't Be Cruel
Elvis Presley
Green Door
Jim Lowe
10.11 Love Me Tender/
Any Way You Want Me
Elvis Presley
Love Me Tender
Elvis Presley
Hound Dog/
Don't Be Cruel
Elvis Presley
Green Door
Jim Lowe
17.11 Love Me Tender/
Any Way You Want Me
Elvis Presley
Love Me Tender
Elvis Presley
Green Door
Jim Lowe
Green Door
Jim Lowe
24.11 Love Me Tender
Elvis Presley
Love Me Tender
Elvis Presley
Green Door
Jim Lowe
Love Me Tender
Elvis Presley
1.12 Love Me Tender
Elvis Presley
Love Me Tender
Elvis Presley
Green Door
Jim Lowe
Love Me Tender
Elvis Presley
8.12 Singing the Blues
Guy Mitchell
Singing the Blues
Guy Mitchell
Love Me Tender/
Any Way You Want Me
Elvis Presley
Singing the Blues
Guy Mitchell
15.12 Singing the Blues
Guy Mitchell
Singing the Blues
Guy Mitchell
Singing the Blues
Guy Mitchell
Singing the Blues
Guy Mitchell
22.12 Singing the Blues
Guy Mitchell
Singing the Blues
Guy Mitchell
Singing the Blues
Guy Mitchell
Singing the Blues
Guy Mitchell
29.12 Singing the Blues
Guy Mitchell
Singing the Blues
Guy Mitchell
Singing the Blues
Guy Mitchell
Singing the Blues
Guy Mitchell

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ máy phát nhạc Judebox là loại máy phát nhạc đặt ở các bar hoặc các nhà hàng... Người ta có thể dùng tiền xu để bỏ vào máy và chọn bài hát mình thích để máy tự động chơi bài đó