Danh sách đĩa nhạc của Clannad

Danh sách đĩa nhạc của Clannad, một ban nhạc Ireland, gồm 15 album phòng thu, 17 album biên tập, 31 đĩa đơn và các lần xuất hiện khác.

Danh sách đĩa nhạc của Clannad
Five original Clannad members at the Meteor Ireland Music Awards (1 tháng 2 năm 2007) to collect their Lifetime Achievement Award.
Album phòng thu15
Album trực tiếp2
Album tổng hợp17
Album video1
Video âm nhạc13
EP1
Đĩa đơn31
Mặt B9
Album nhạc phim4
Misc. Appearances7
Bootleg albums1

Đĩa đơnSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi