Danh sách đĩa nhạc của Jigoku Shōjo

Hai original soundtrack albums đã được phát hành cho Jigoku Shōjo. Album đầu tiên bao gồm 24 tracks được phát hành vào 25 tháng 1, 2006 bởi Sony Music Entertainment dưới số catalog SVWC-7331.[1] Album thứ hai bao gồm 26 tracks và được phát hành vào 19 tháng 4, 2006 bởi Sony Music Entertainment dưới số catalog SVWC-7348.[2]

Hai original soundtrack albums khác cũng đã được phát hành cho Jigoku Shōjo Futakomori. Album đầu tiên bao gồm 23 tracks được phát hành vào 24 tháng 1, 2007 bởi Sony Music Entertainment dưới số catalog SVWC-7440.[3] Album thứ hai bao gồm 23 tracks và được phát hành vào 21 tháng 3, 2007 bởi Sony Music Entertainment dưới số catalog SVWC-7454.[4]

Ngoài ra, hai original soundtrack albums khác cũng đã được phát hành cho Jigoku Shōjo: Mitsuganae. Album đầu tiên bao gồm 28 tracks được phát hành vào 17 tháng 12, 2008 bởi Sony Music Entertainment dưới số catalog SVWC-7597.[5] Album thứ hai bao gồm 27 tracks và được phát hành vào 4 tháng 3, 2009 bởi Sony Music Entertainment dưới số catalog SVWC-7612.[6]

Jigoku Shōjo Original SoundtrackSửa đổi

Jigoku Shōjo Original Soundtrack
Jigoku Shoujo.png
Album nhạc phim của Yasuharu Takanashi, Hiromi Mizutani
Phát hành25 tháng 1 năm 2006
Hãng đĩaAniplex Inc.

Jigoku Shōjo Original Soundtrack IISửa đổi

Jigoku Shōjo Original Soundtrack II
Jigoku shoujo ost2.png
Album nhạc phim của Yasuharu Takanashi, Hiromi Mizutani
Phát hành19 tháng 4 năm 2006
Hãng đĩaAniplex Inc.

Jigoku Shōjo Futakomori Original SoundtrackSửa đổi

Jigoku Shōjo Futakomori Original Soundtrack
Jigoku shoujo 2 ost.png
Album nhạc phim của Yasuharu Takanashi, Hiromi Mizutani
Phát hành24 tháng 1 năm 2007
Hãng đĩaAniplex Inc.

Jigoku Shōjo Futakomori Original Soundtrack IISửa đổi

Jigoku Shōjo Futakomori Original Soundtrack II
Jigoku shoujo 2 ost2.png
Album nhạc phim của Yasuharu Takanashi, Hiromi Mizutani
Phát hành21 tháng 3 năm 2007
Hãng đĩaAniplex Inc.

Jigoku Shōjo Mitsuganae Original Soundtrack ~Nikushoku~Sửa đổi

Jigoku Shōjo Mitsuganae Original Soundtrack ~Nikushoku~
Album nhạc phim của Yasuharu Takanashi, Hiromi Mizutani
Phát hành17 tháng 12 năm 2008
Hãng đĩaAniplex Inc.

Jigoku Shōjo Mitsuganae Original Soundtrack ~Soushoku~Sửa đổi

Jigoku Shōjo Mitsuganae Original Soundtrack ~Soushoku~
Album nhạc phim của Yasuharu Takanashi, Hiromi Mizutani, Kenji Fujisawa
Phát hành4 tháng 3 năm 2009
Hãng đĩaAniplex Inc.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Jigoku Shōjo Original Soundtrack”. Neowing. Truy cập ngày 22 tháng 4 năm 2009.
  2. ^ “Jigoku Shōjo Original Soundtrack 2”. Neowing. Truy cập ngày 22 tháng 4 năm 2009.
  3. ^ “Jigoku Shōjo Futagomori Original Soundtrack”. Neowing. Truy cập ngày 22 tháng 4 năm 2009.
  4. ^ “Jigoku Shōjo Futagomori Original Soundtrack 2”. Neowing. Truy cập ngày 22 tháng 4 năm 2009.
  5. ^ “Jigoku Shōjo Mitsuganae Original Soundtrack”. Neowing. Truy cập ngày 22 tháng 4 năm 2009.
  6. ^ “Jigoku Shōjo Mitsuganae Original Sound Track -Soushoku-”. Neowing. Truy cập ngày 22 tháng 4 năm 2009.