Mở trình đơn chính

Danh sách đơn vị hành chính Hải Nam

bài viết danh sách Wikimedia
Bản đồ Hải Nam

Tỉnh Hải Nam, Trung Quốc được chia ra thành các đơn vị hành chính sau:

Tất cả các đơn vị hành chính này được giải thích chi tiết trong bài phân cấp hành chính Trung Quốc. Danh sách sau chỉ liệt kê các đơn vị hành chính cấp địa khu và cấp huyện của Hải Nam.

Thành phố (địa cấp thị) Quận Thị xã (huyện cấp thị) Huyện Huyện tự trị
Hải Khẩu (海口市) Long Hoa (龙华区)
Tú Anh (秀英区)
Quỳnh Sơn (琼山区)
Mỹ Lan (美兰区)
không có không có không có
Tam Á (三亚市) không có không có không có không có
Tam Sa (西沙市) không có không có không có không có
• 16 đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh thị xã Ngũ Chỉ Sơn (五指山市)
thị xã Quỳnh Hải (琼海市)
thị xã Đam Châu (儋州市)
thị xã Văn Xương (文昌市)
thị xã Vạn Ninh (万宁市)
thị xã Đông Phương (东方市)
huyện Trừng Mại (澄迈县)
huyện Định An (定安县)
huyện Đồn Xương (屯昌县)
huyện Lâm Cao (临高县)
huyện tự trị dân tộc Lê Bạch Sa (白沙黎族自治县)
huyện tự trị dân tộc Lê Xương Giang (昌江黎族自治县)
huyện tự trị dân tộc Lê Lạc Đông (乐东黎族自治县)
huyện tự trị dân tộc Lê Lăng Thủy (陵水黎族自治县)
huyện tự trị dân tộc Lê, Miêu Bảo Đình (保亭黎族苗族自治县)
huyện tự trị dân tộc Lê, Miêu Quỳnh Trung (琼中黎族苗族自治县)

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi