Danh sách đảo Đông Timor

bài viết danh sách Wikimedia

Danh sách đảo của Đông Timor:

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Visit East Timor, Jaco Island, truy cập 4 tháng 11 năm 2018.
  2. ^ Google map, truy cập 4 tháng 11 năm 2018.