Danh sách đảo Campuchia

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là Danh sách các đảo ở Campuchia:

Nhóm đảo Preah SihanoukSửa đổi

Tên Tên tiếng Anh
Koh Chaluh
Koh Damlong
Koh Kong (đảo)
Koh Kteah
Koh Mano
Koh Polaway
Koh Pous Snake Island
Koh Rong
Koh Rong Samlon
Koh Russei Bamboo Island
Koh Sampoch
Koh Sdach King's Island
Koh Seh
Koh Sramoach
Koh Tang Tang Island
Koh Ta Kiev
Koh Ta Team
Koh Thass
Koh Thmei New Island
Koh Traolach
Koh Treas
Koh Wai Poulo Wai

Nhóm đảo KepSửa đổi

Name English Name
Koh Angkrang
Koh Pau
Koh Sess Horse Island
Koh Svay Mango Island
Koh Tbal Mill grinder Island
Koh Svay Mango Island
Koh Thonsáy Rabbit Island

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi