Danh sách đền tháp Chăm Pa

bài viết danh sách Wikimedia

Sau đây là danh sách một số di tích đền tháp Champa

Danh sáchSửa đổi

Thứ tự Tên di tích Địa điểm Niên đại
1 Nhóm tháp Liễu Cốc phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế thế kỷ XIII
2 Nhóm tháp Mỹ Khánh xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế thế kỷ VIII
2 Nhóm tháp Mẫm xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định thế kỷ XIII
3 Nhóm tháp Bằng An làng Bằng An, xã Điện An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thế kỷ IX - X
4 Nhóm tháp Mỹ Sơn xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
5 Nhóm tháp Chiên Đàn làng Chiên Đàn, xã Tam An, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thế kỷ XI - XII
6 Nhóm tháp Khương Mỹ làng Khương Mỹ, xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thế kỷ X
7 Nhóm tháp Cánh Tiên xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định thế kỷ XII - XIII
8 Nhóm tháp Phú Lốc xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định thế kỷ XII
9 Nhóm tháp Bánh Ít thôn Đại Lộc, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định thế kỷ XI - XII
10 Nhóm tháp Thủ Thiện xã Bình nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định thế kỷ XII - XIII
11 Nhóm tháp Dương Long xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định thế kỷ XII - XIII
12 Nhóm tháp Bình Lâm xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định thế kỷ XII
13 Nhóm tháp Đôi thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thế kỷ XII
14 Nhóm tháp Nhạn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên thế kỷ XII
15 Nhóm tháp Po Nagar thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà thế kỷ X - XIII
16 Nhóm tháp Hòa Lai làng Tam Tháp, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận thế kỷ IX
17 Nhóm tháp Po Klong Garai phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận thế kỷ XIII - XIV
18 Nhóm tháp Po Rome làng Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận thế kỷ XVII
19 Nhóm tháp Po Dam Thôn Lạc Trị, Xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận thế kỷ IX
20 Nhóm tháp Đồng Dương Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam thế kỷ IX
21 Nhóm tháp Po Sah Inư phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thế kỷ VIII
22 Nhóm tháp Yang Praong xã Ea Rôk, huyện Ea Sup, tỉnh Đắk Lắk thế kỷ XIII

Hình ảnhSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

  1. Tháp Chăm
  2. Phong cách nghệ thuật các tháp Chăm

Tham khảoSửa đổi