Danh sách ống kính Sony ngàm A

bài viết danh sách Wikimedia
DT "Digital Technology" Các ống kính chỉ dành cho máy ảnh với cảm biến APS-C hay Super-35mm. Không sử dụng được trên các máy ảnh full-frame 24x36mm.
G "Gold" Dòng ống kính cao cấp của Sony.
ZA "Zeiss Alpha" ZA lenses are designed and manufactured by Sony in Japan, once the designs get approval by Carl Zeiss to meet their quality standards.
SSM "SuperSonic Motor" Các ống kính sử dụng motor siêu âm. Có thể sử dụng chế độ lấy nét thủ công khi dùng trên các máy ảnh không hỗ trợ SSM (các máy phim của Minolta được sản xuất trước năm 2000).
SAM "Smooth Autofocus Motor" Các ống kính sử dụng motor lấy nét trong. Được hỗ trợ bởi các máy ảnh hỗ trợ ống kính SSM.
Mã sản phẩm Ống kính ID ống kính Loại Thời điểm bán ra Thiết kế
SAL-16F28 16mm f/2.8 Fisheye 25781 Ống kính tiêu cự cố định Tháng 10, 2006 Minolta
SAL-20F28 20mm f/2.8 25791 Ống kính tiêu cự cố định Tháng 10, 2006 Minolta
SAL-24F20Z Distagon T* 24mm f/2 ZA SSM 60 Ống kính tiêu cự cố định Tháng 7, 2010 Carl Zeiss
SAL-28F28 28mm f/2.8 25571 Ống kính tiêu cự cố định Tháng 10, 2006 Minolta
SAL-30M28 DT 30mm f/2.8 Macro SAM 58 Ống kính tiêu cự cố định Tháng 3, 2009 Sony
SAL-35F14G 35mm f/1.4 G 43 Ống kính tiêu cự cố định Tháng 10, 2006 Minolta
SAL-35F18 DT 35mm f/1.8 SAM 62 Ống kính tiêu cự cố định Tháng 7, 2010 Sony
SAL-50F14 50mm f/1.4 44 Ống kính tiêu cự cố định Tháng 7, 2006 Minolta
SAL-50F14Z Planar T* 50mm f/1.4 ZA SSM Ống kính tiêu cự cố định Quý I, 2013 Carl Zeiss
SAL-50F18 DT 50mm f/1.8 SAM 57 Ống kính tiêu cự cố định Tháng 3, 2009 Sony
SAL-50M28 50mm f/2.8 Macro 31 Ống kính tiêu cự cố định Tháng 7, 2006 Minolta
SAL-85F14Z Planar T* 85mm f/1.4 ZA 45 Ống kính tiêu cự cố định Tháng 10, 2006 Carl Zeiss
SAL-85F28 85mm f/2.8 SAM 61 Ống kính tiêu cự cố định Tháng 7, 2010 Sony
SAL-100M28 100mm f/2.8 Macro 25811 Ống kính tiêu cự cố định Tháng 7, 2006 Minolta
SAL-135F18Z Sonnar T* 135mm f/1.8 ZA 47 Ống kính tiêu cự cố định Tháng 10, 2006 Carl Zeiss
SAL-135F28 135mm f/2.8 [T4.5] Smooth Trans Focus (STF) 20 Ống kính tiêu cự cố định Tháng 10, 2006 Minolta
SAL-300F28G 300mm f/2.8 G SSM 32 Ống kính tiêu cự cố định Tháng 9, 2006 Minolta
SAL-300F28G2 300mm f/2.8 G SSM II Ống kính tiêu cự cố định Tháng 10, 2012 cải tiến thiết kế Minolta
SAL-500F40G 500mm f/4 G SSM 64 Ống kính tiêu cự cố định Tháng 4, 2012 Sony
SAL-500F80 500mm f/8 Reflex 25721 Ống kính tiêu cự cố định Tháng 10, 2006 Minolta
SAL-1118 DT 11-18mm f/4.5-5.6 41 Ống kính zoom Tháng 8, 2006 Tamron/Minolta
SAL-1635Z Vario-Sonnar T* 16-35mm f/2.8 ZA SSM 54 Ống kính zoom Tháng 2, 2009 Carl Zeiss
SAL-1650 DT 16-50mm f/2.8 SSM 63 Ống kính zoom Tháng 10, 2011 Sony
SAL-1680Z Vario-Sonnar T* DT 16-80mm f/3.5-4.5 ZA 46 Ống kính zoom Tháng 4, 2007 Carl Zeiss
SAL-16105 DT 16-105mm f/3.5-5.6 51 Ống kính zoom Sony
SAL-1855 DT 18-55mm f/3.5-5.6 SAM 55 Ống kính zoom Tháng 3, 2009 Sony
SAL-1870 DT 18-70mm f/3.5-5.6 40 Ống kính zoom Tháng 7, 2006 Konica Minolta
SAL-18135 DT 18-135mm f/3.5-5.6 SAM Ống kính zoom Chưa bán ra Sony
SAL-18200 DT 18-200mm f/3.5-6.3 42 Ống kính zoom Tháng 7, 2006 Tamron/Minolta
SAL-18250 DT 18-250mm f/3.5-6.3 50 Ống kính zoom Tamron
SAL-2470Z Vario-Sonnar T* 24-70mm f/2.8 ZA SSM 48 Ống kính zoom Tháng 2, 2008 Carl Zeiss
SAL-24105 24-105mm f/3.5-4.5 24 Ống kính zoom Tháng 11, 2006 Minolta
SAL-2875 28-75mm f/2.8 SAM 59 Ống kính zoom Tháng 9, 2009 Tamron
SAL-55200 DT 55-200mm f/4-5.6 49 Ống kính zoom Tamron
SAL-55200-2 DT 55-200mm f/4-5.6 SAM 56 Ống kính zoom Tháng 3, 2009 Tamron/ Sony
SAL-55300 DT 55-300mm f/4.5-5.6 SAM Ống kính zoom Tháng 9, 2012
SAL-70200G 70-200mm f/2.8 G SSM 33 Ống kính zoom Tháng 8, 2006 Minolta
SAL-70300G 70-300mm f/4.5-5.6 G SSM 52 Ống kính zoom Tháng 4, 2008 Sony
SAL-70400G 70-400mm f/4-5.6 G SSM 53 Ống kính zoom Tháng 2, 2009 Sony
SAL-75300 75-300mm f/4.5-5.6 29 Ống kính zoom Tháng 7, 2006 Minolta
SAL-14TC 1.4× Tele Ống kính chuyển đổi Ống kính chuyển đổi Tháng 9, 2006 Minolta
SAL-20TC 2.0× Tele Ống kính chuyển đổi Ống kính chuyển đổi Tháng 9, 2006 Minolta

Tham khảoSửa đổi