Danh sách Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách 22 chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam được phong hoặc truy phong danh hiệu Anh hùng Quân đội vì thành tích chiến đấu của họ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Những người được truy phong là những người đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, họ trước đó đã được truy tặng danh hiệu liệt sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Anh hùng Năm sinh Năm phong, truy phong Quê quán Thành tích ghi nhận
Trần Can (liệt sĩ) 1931 7 tháng 5 năm 1956 Yên Thành, Nghệ An Hiên ngang dẫn đầu tiểu đội cắm cờ lên lô cốt Him Lam
Dương Quảng Châu
(Dương Ngọc Chiến)
1929 7 tháng 5 năm 1956 Phú Tiên, Hải Hưng
Bùi Đình Cư 1927 31 tháng 8 năm 1955 Lâm Thao, Phú Thọ
Tô Vĩnh Diện (liệt sĩ) 1924 7 tháng 5 năm 1956 Nông Cống, Thanh Hóa Dùng thân chặn pháo
Hoàng Khắc Dược 1917 31 tháng 8 năm 1955 Mỹ Lộc, Nam Định
Bế Văn Đàn (liệt sĩ) 1931 31 tháng 8 năm 1955 Phục Hóa, Cao Bằng Lấy vai làm giá súng
Phan Đình Giót (liệt sĩ) 1920 31 tháng 8 năm 1955 Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Lấp lỗ Châu Mai
Đặng Đình Hồ 1925 7 tháng 5 năm 1956 Thanh Chương, Nghệ An
Trần Đình Hùng 1931 7 tháng 5 năm 1956 Yên Dũng, Bắc Giang
Phùng Văn Khầu 1930 31 tháng 8 năm 1955 Trùng Khánh, Cao Bằng
Chu Văn Khâm 1925 31 tháng 8 năm 1955 Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Tạ Quốc Luật 1925 16 tháng 12 năm 2004 Thái Thụy, Thái Bình
Đinh Văn Mẫu 1924 7 tháng 5 năm 1956 Yên Lập, Phú Thọ
Chu Văn Mùi 1929 31 tháng 8 năm 1955 Việt Yên, Bắc Giang
Hà Văn Nọa (liệt sĩ) 1928 16 tháng 12 năm 2004 Ninh Giang, Hải Dương
Hoàng Văn Nô (liệt sĩ) 1932 26 tháng 4 năm 2004 Trùng Khánh, Cao Bằng Dũng sĩ đâm lê
Đặng Đức Song 1934 7 tháng 5 năm 1956 Nam Thanh, Hải Dương
Nguyễn Văn Ty 1931 31 tháng 8 năm 1955 Việt Yên, Bắc Giang
Phan Tư 1931 31 tháng 8 năm 1955 Yên Thành, Nghệ An
Nguyễn Văn Thuần 1916 31 tháng 8 năm 1955 Yên Hưng, Quảng Ninh
Lâm Viết Hữu 1926 22 tháng 12 năm 2009 Hà Nội, Hai Bà Trưng
Lê Văn Dỵ 1926 6 tháng 7 năm 2008 Vĩnh Phúc

Tham khảo sửa