Danh sách Công tước xứ Bragança

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách Công tước xứ Bragança, một trong những tước hiệu quan trọng nhất của giới quý tộc Bồ Đào Nha và sau là của hoàng gia Bồ Đào Nha.

Huy hiệu công tước xứ Bragança

Danh sáchSửa đổi

Trước khi trở thành tước hiệu thừa kế ngôi vươngSửa đổi

Tên Chân dung Sinh Trở thành Công tước Thôi làm Công tước Mất
Afonso I, Công tước xứ Bragança   10 tháng 8 năm 1537 1443 15 tháng 12 năm 1461
Fernando I, Công tước xứ Bragança   1403 15 tháng 12 năm 1461 1 tháng 4 năm 1478
Fernando II, Công tước xứ Bragança   1430 1 tháng 4 năm 1478 20 tháng 6 năm 1483
Jaime I, Công tước xứ Bragança   1479 20 tháng 6 năm 1483 20 tháng 9 năm 1532
Teodósio I, Công tước xứ Bragança   1510 20 tháng 9 năm 1532 22 tháng 9 năm 1563
João I, Công tước xứ Bragança   1543 22 tháng 9 năm 1563 22 tháng 2 năm 1593
Teodósio II, Công tước xứ Bragança   28 tháng 4 năm 1568 22 tháng 2 năm 1593 29 tháng 11 năm 1630
João II, Công tước xứ Bragança
João IV khi lên làm vua Bồ Đào Nha
  19 tháng 3 năm 1604 29 tháng 11 năm 1630 27 tháng 10 năm 1645
Truyền tước hiệu cho con
6 tháng 11 năm 1656

Là tước hiệu của những người thuộc dòng thừa kế (ngôi vương) thứ nhấtSửa đổi

Tên Chân dung Sinh Trở thành Công tước Thôi làm Công tước Mất
Teodósio   8 tháng 2 năm 1634 1 tháng 12 năm 1640 13 tháng 5 năm 1653
Afonso   21 tháng 8 năm 1643 13 tháng 5 năm 1653 6 tháng 11 năm 1656
Lên làm vua
12 tháng 9 năm 1683
Isabel Luísa   6 tháng 1 năm 1669 12 tháng 9 năm 1683 30 tháng 8 năm 1688
Dom João (2) được sinh ra
21 tháng 10 năm 1690
João   30 tháng 8 năm 1688 17 tháng 9 năm 1688
Isabel Luísa   6 tháng 1 năm 1669 17 tháng 9 năm 1688
Dom João (1) mất
20 tháng 10 năm 1689
Dom João (2) sinh.
21 tháng 10 năm 1690
João   22 tháng 10 năm 1689 9 tháng 12 năm 1706
Lên làm vua
31 tháng 7 năm 1750
Maria Bárbara   4 tháng 12 năm 1711 19 tháng 10 năm 1712
Dom Pedro sinh.
21 tháng 8 năm 1758
Pedro 19 tháng 10 năm 1712 29 tháng 10 năm 1714
José   6 tháng 6 năm 1714 29 tháng 10 năm 1714 31 tháng 7 năm 1750
Lên làm vua
24 tháng 2 năm 1777
Maria Francisca   17 tháng 12 năm 1744 31 tháng 7 năm 1750 24 tháng 2 năm 1777
Lên làm nữ vương
20 tháng 3 năm 1816
José   20 tháng 8 năm 1761 24 tháng 2 năm 1777 11 tháng 9 năm 1788
João   13 tháng 5 năm 1767 11 tháng 9 năm 1788 20 tháng 8 năm 1816
Lên làm vua
10 tháng 3 năm 1826
Pedro xứ Alcântara   12 tháng 10 năm 1798 20 tháng 3 năm 1816 12 tháng 10 năm 1822
Lên làm Hoàng đế
24 tháng 9 năm 1834
Maria xứ Glória   4 tháng 4 năm 1819 10 tháng 3 năm 1826 2 tháng 5 năm 1826
Lên làm nữ vương
15 tháng 11 năm 1853
Pedro xứ Alcântara   12 tháng 10 năm 1798 7 tháng 4 năm 1831
Sử dụng tước hiệu sau khi thoái vị
24 tháng 9 năm 1834
Dom Miguel I   26 tháng 10 năm 1802 26 tháng 5 năm 1834
Sử dụng khi lưu vong
14 tháng 10 năm 1866
Pedro   16 tháng 9 năm 1837 15 tháng 11 năm 1853
Lên làm vua
11 tháng 11 năm 1861
Carlos   28 tháng 9 năm 1863 19 tháng 10 năm 1889
Lên làm vua
1 tháng 2 năm 1908
Luís Filipe   19 tháng 10 năm 1889 1 tháng 2 năm 1908

Sử dụng hậu quân chủSửa đổi

Tên Chân dung Sinh Trở thành Công tước Thôi làm Công tước Mất
Miguel Januário de Bragança   19 tháng 9 năm 1853 4 tháng 10 năm 1910/14 tháng 11 năm 1866 31 tháng 7 năm 1920 11 tháng 10 năm 1927
Duarte Nuno de Bragança   23 tháng 9 năm 1907 31 tháng 7 năm 1920/2 tháng 7 năm 1932 24 tháng 12 năm 1976
Maria Pia de Saxe-Coburgo e Bragança   13 tháng 3 năm 1907 2 tháng 7 năm 1932 23 tháng 4 năm 1987 6 tháng 5 năm 1995
Duarte Pio de Bragança   15 tháng 5 năm 1945 24 tháng 12 năm 1976 Tại nhiệm Còn sống

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • "Nobreza de Portugal e Brasil", Vol. II, pages 433/449. Published by Zairol Lda., 1989, Lisbon.

Liên kết ngoàiSửa đổi