Danh sách chủ tịch Quốc hội Campuchia

bài viết danh sách Wikimedia

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia (tiếng Khmer: ប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) là chủ tọa của hạ viện cơ quan lập pháp 

Chủ tịch Quốc hội (1993–nay) sửa

# Chân dung Chủ tịch Quốc hội

(sinh-mất)

Đảng chính trị Bắt đầu Kết thúc
1 Son Sann

(1911–2000)

Đảng Dân chủ Tự do Phật giáo Tháng 6 năm 1993 Tháng 10 năm 1993
2   Chea Sim

(1932–2015)

Đảng Nhân dân Campuchia Tháng 10 năm 1993 30 tháng 11 năm 1998
3   Norodom Ranariddh

(1944-2021)

Funcinpec  30 tháng 11 năm 1998 21 tháng 3 năm 2006
4   Heng Samrin

(1934)

Đảng Nhân dân Campuchia 21 tháng 3 năm 2006 21 tháng 8 năm 2023
5 Khuon Sodary

(1952)

Đảng Nhân dân Campuchia 21 tháng 8 năm 2023 đương nhiệm

Phó Chủ tịch sửa

Tên Nhiệm kỳ Hạng Đảng
Heng Samrin 1998–2006 Thứ nhất Đảng Nhân dân Campuchia
Nguon Nhel 1997–2006 Thứ 2 Đảng Nhân dân Campuchia
Say Chhum 2006–2012 Thứ 2 Đảng Nhân dân Campuchia
Nguon Nhel 2006–2014 Thứ nhất Đảng Nhân dân Campuchia
Khuon Sodary 2012–2014 Thứ 2 Đảng Nhân dân Campuchia
Kem Sokha 2014– Thứ nhất Đảng Cứu quốc Campuchia
Nguon Nhel 2014– Thứ 2 Đảng Nhân dân Campuchia

Chủ tịch Quốc hội (1958–93) sửa

Tên Nhiệm kỳ Đảng chính trị
Chuop Hell 1958–1962 Sangkum
Chau Sen Cocsal Chhum 1962-1963 Sangkum
Ung Hong Sath 1963 - ? ?
Chau Sen Cocsal Chhum 1966–1968 Sangkum
? 1968–1969 ?
Cheng Heng 1969–1970 Đảng Cộng hòa Xã hội
In Tam 1970–1971 Đảng Dân chủ
? 1971–1972 ?
Tan Kim Huon 1972 ? - 1974 ? ?
Ung Bun Hor 1974–1975 ?
Nuon Chea 1976–1979 Đảng Cộng sản Campuchia
Chea Sim 1981–1993 Đảng Nhân dân Campuchia

Nguồn sửa

  • Various editions of The Europa World Year Book

Tham khảo sửa