Danh sách Chủ tịch Thượng viện tạm quyền Hoa Kỳ

bài viết danh sách Wikimedia

Chủ tịch Thượng viện tạm quyền Hoa Kỳ là quan chức cao cấp thứ hai của Thượng viện Hoa Kỳ. Điều I, Khoảng 3 của Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rằng Phó Tổng thống, dù không phải là Thượng nghị sĩ, đồng thời là Chủ tịch Thượng viện. Hiến pháp cũng quy định rằng Thượng viện phải chọn một Chủ tịch Thượng viện tạm quyền để chủ tọa Thượng viện khi Phó Tổng thống vắng mặt:[1]

Thượng viện sẽ chọn một quan chức làm Chủ tịch Thượng viện tạm quyền, trong trường hợp Phó Tổng thống vắng mặt, hoặc khi người đó kế nhiệm chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ.

Chủ tịch tạm quyền có thể chủ tọa các phiên họp của Thượng viện khi Phó tổng thống vắng mặt. Trong thực tế, cả Phó Tổng thống và Chủ tịch tạm quyền đều không thường xuyên chủ tọa; thay vào đó, vai trò chủ tọa được giao cho các thượng nghị sĩ thứ cấp từ đảng đa số để họ làm quen công việc tại quốc hội.

Chủ tịch tạm quyền đứng thứ ba trong thứ tự kế vị tổng thống, sau Phó Tổng thống, Chủ tịch Hạ viện và trước Ngoại trưởng.[2]

Kể từ năm 1890, Thượng nghị sĩ cao cấp nhất từ đảng đa số thường được chọn làm Chủ tịch tạm quyền,[3] và giữ chức vụ liên tục cho đến khi bầu lên một Chủ tịch khác.[4] Trong hầu hết thời gian của Quốc hội khóa 62 (1911-1912), sau khi William Frye từ chức vào ngày 27 tháng 4 năm 1911, năm thượng nghị sĩ — Augustus Bacon, Charles Curtis, Jacob Gallinger, Henry Cabot LodgeFrank Brandegee — luân phiên làm Chủ tịch tạm quyền trong một thỏa thuận sau khi không người nào giành được đa số phiếu.[5][6] Năm 1980, Thượng nghị sĩ Milton Young của Đảng Cộng hòa sắp về hưu được phe đa số là Đảng Dân chủ bầu làm Chủ tịch Thượng viện tạm quyền một ngày sau khi Đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử.[3]

Năm 2001, danh hiệu Chủ tịch Thượng viện tạm quyền danh dự được tạo ra, danh hiệu này được trao cho một thượng nghị sĩ từ đảng thiểu số mà trước đây đã từng là Chủ tịch tạm quyền.[3]

Kể từ khi chức vụ được thành lập vào năm 1789, 91 cá nhân, từ 39 trong số 50 bang, đã giữ chức vụ Chủ tịch Thượng viện tạm quyền. Số lượng Chủ tịch tạm quyền của mỗi bang lần lượt như sau:

Danh sách Chủ tịch Thượng viện tạm quyềnSửa đổi

Chân dung Tên Tiểu bang Đảng Nhiệm kỳ[7] Quốc hội khóa
  John Langdon[a] New Hampshire Ủng hộ Chính quyền 6 tháng 4 – 21 tháng 4 năm 1789 1
7 tháng 8 – 9 tháng 8 năm 1789
  Richard Henry Lee Virginia Phản đối Chính quyền 18 tháng 4 – 8 tháng 10 năm 1792 2
  John Langdon New Hampshire Ủng hộ Chính quyền 5 tháng 11 – 4 tháng 12 năm 1792
1 tháng 3 – 3 tháng 3 năm 1793
4 tháng 3 – 2 tháng 12 năm 1793 3
  Ralph Izard South Carolina Ủng hộ Chính quyền 31 tháng 5 – 9 tháng 11 năm 1794
  Henry Tazewell Virginia Phản đối Chính quyền 20 tháng 2 – 7 tháng 6 năm 1795
Dân chủ Cộng hòa 4
7 tháng 12 – 8 tháng 12 năm 1795
  Samuel Livermore New Hampshire Liên bang 6 tháng 5 – 4 tháng 12 năm 1796
  William Bingham Pennsylvania Liên bang 16 tháng 2 – 3 tháng 3 năm 1797
  William Bradford Rhode Island Liên bang 6 tháng 7 – tháng 10 năm 1797 5
  Jacob Read South Carolina Liên bang 22 tháng 11 – 12 tháng 12 năm 1797
  Theodore Sedgwick Massachusetts Liên bang 27 tháng 6 – 5 tháng 12 năm 1798
  John Laurance New York Liên bang 6 tháng 12 – 27 tháng 12 năm 1798
  James Ross Pennsylvania Liên bang 1 tháng 3 – 1 tháng 12 năm 1799
  Samuel Livermore New Hampshire Liên bang 2 tháng 12 – 29 tháng 12 năm 1799 6
  Uriah Tracy Connecticut Liên bang 14 tháng 5 – 16 tháng 11 năm 1800
  John E. Howard Maryland Liên bang 21 tháng 11 – 27 tháng 11 năm 1800
  James Hillhouse Connecticut Liên bang 28 tháng 2 – 3 tháng 3 năm 1801
  Abraham Baldwin Georgia Dân chủ Cộng hòa 7 tháng 12 năm 1801 – 14 tháng 1 năm 1802 7
17 tháng 4 – 13 tháng 12 năm 1802
  Stephen R. Bradley Vermont Dân chủ Cộng hòa 14 tháng 12 năm 1802 – 18 tháng 1 năm 1803
25 tháng 2 năm 1803
2 tháng 3 – 16 tháng 10 năm 1803
  John Brown Kentucky Dân chủ Cộng hòa 17 tháng 10 – 6 tháng 12 năm 1803 8
23 tháng 1 – 26 tháng 2 năm 1804
  Jesse Franklin North Carolina Dân chủ Cộng hòa 10 tháng 3 – 4 tháng 11 năm 1804
  Joseph Anderson Tennessee Dân chủ Cộng hòa 15 tháng 1 – 3 tháng 2 năm 1805
28 tháng 2 – 2 tháng 3 năm 1805
2 tháng 3 – 1 tháng 12 năm 1805
  Samuel Smith Maryland Dân chủ Cộng hòa 2 tháng 12 – 15 tháng 12 năm 1805 9
18 tháng 3 – 30 tháng 11 năm 1806
2 tháng 3 – 25 tháng 10 năm 1807
16 tháng 4 – 6 tháng 11 năm 1808 10
  Stephen R. Bradley Vermont Dân chủ Cộng hòa 28 tháng 12 năm 1808 – 8 tháng 1 năm 1809
  John Milledge Georgia Dân chủ Cộng hòa 30 tháng 1 – 3 tháng 3 năm 1809
4 tháng 3 – 21 tháng 5 năm 1809 11
  Andrew Gregg Pennsylvania Dân chủ Cộng hòa 26 tháng 6 – 18 tháng 12 năm 1809
  John Gaillard South Carolina Dân chủ Cộng hòa 28 tháng 2 – 2 tháng 3 năm 1810
17 tháng 4 – 11 tháng 12 năm 1810
  John Pope Kentucky Dân chủ Cộng hòa 23 tháng 2 – 3 tháng 11 năm 1811
  William H. Crawford[b] Georgia Dân chủ Cộng hòa 24 tháng 3 năm 1812 – 3 tháng 3 năm 1813 12
4 tháng 3 – 23 tháng 3 năm 1813 13
  Joseph B. Varnum Massachusetts Dân chủ Cộng hòa 6 tháng 12 năm 1813 – 3 tháng 2 năm 1814
  John Gaillard[c] South Carolina Dân chủ Cộng hòa 18 tháng 4 – 25 tháng 11 năm 1814
25 tháng 11 năm 1814 – 3 tháng 12 năm 1815
4 tháng 12 năm 1815 – 3 tháng 3 năm 1817 14
4 tháng 3 năm 1817 15
6 tháng 3 năm 1817 – 18 tháng 2 năm 1818
31 tháng 3 năm 1818 – 5 tháng 1 năm 1819
  James Barbour Virginia Dân chủ Cộng hòa 15 tháng 2 – 5 tháng 12 năm 1819
6 tháng 12 – 26 tháng 12 năm 1819 16
  John Gaillard South Carolina Dân chủ Cộng hòa 25 tháng 1 năm 1820 – 2 tháng 12 năm 1821
3 tháng 12 – 27 tháng 12 năm 1821 17
1 tháng 2 – 2 tháng 12 năm 1822
19 tháng 2 – 30 tháng 11 năm 1823
1 tháng 12 năm 1823 – 20 tháng 1 năm 1824 18
21 tháng 5 năm 1824 – 3 tháng 3 năm 1825
9 tháng 3 – 4 tháng 12 năm 1825 19
  Nathaniel Macon North Carolina Dân chủ Cộng hòa 20 tháng 5 – 3 tháng 12 năm 1826
2 tháng 1 – 13 tháng 2 năm 1827
2 tháng 3 – 2 tháng 12 năm 1827
  Samuel Smith Maryland Jacksonian
(Dân chủ)
15 tháng 5 – 18 tháng 12 năm 1828 20
13 tháng 3 – 10 tháng 12 năm 1829 21
20 tháng 5 – 31 tháng 12 năm 1830
1 tháng 3 – 4 tháng 12 năm 1831
5 tháng 12 – 11 tháng 12 năm 1831 22
  Littleton Tazewell Virginia Dân chủ 9 tháng 7 – 16 tháng 7 năm 1832
  Hugh Lawson White[d] Tennessee Dân chủ 3 tháng 12 năm 1832 – 1 tháng 12 năm 1833
2 tháng 12 – 15 tháng 12 năm 1833 23
  George Poindexter Mississippi Cộng hòa Quốc gia 28 tháng 6 – 30 tháng 11 năm 1834
  John Tyler Virginia Cộng hòa Quốc gia 3 tháng 3 – 6 tháng 12 năm 1835 24
  William R. King Alabama Dân chủ 1 tháng 7 – 4 tháng 12 năm 1836
28 tháng 1 – 3 tháng 3 năm 1837
7 tháng 3 – 3 tháng 9 năm 1837 25
13 tháng 10 – 3 tháng 12 năm 1837
2 tháng 7 – 18 tháng 12 năm 1838
25 tháng 2 – 1 tháng 12 năm 1839
2 tháng 12 – 26 tháng 12 năm 1839 26
tháng 7 – 15 tháng 12 năm 1840
3 tháng 3 năm 1841
4 tháng 3 năm 1841 27
  Samuel Southard[e] New Jersey Whig 11 tháng 3 năm 1841 – 31 tháng 5 năm 1842
  Willie P. Mangum[e] North Carolina Whig 31 tháng 5 năm 1842 – 3 tháng 12 năm 1843
4 tháng 12 năm 1843 – 3 tháng 3 năm 1845 28
4 tháng 3 năm 1845 29
  Ambrose H. Sevier[f] Arkansas Dân chủ 27 tháng 12 năm 1845
  David R. Atchison Missouri Dân chủ 8 tháng 8 – 6 tháng 12 năm 1846
11 tháng 1 – 13 tháng 1 năm 1847
3 tháng 3 – 5 tháng 12 năm 1847
2 tháng 2 – 8 tháng 2 năm 1848 30
1 tháng 6 – 14 tháng 6 năm 1848
26 tháng 6 – 29 tháng 7 năm 1848
29 tháng 7 – 4 tháng 12 năm 1848
26 tháng 12 năm 1848 – 1 tháng 1 năm 1849
2 tháng 3 – 4 tháng 3 năm 1849
5 tháng 3 năm 1849 31
16 tháng 3 – 2 tháng 12 năm 1849
  William R. King[g] Alabama Dân chủ 6 tháng 5 – 19 tháng 5 năm 1850
11 tháng 7 năm 1850 – 3 tháng 3 năm 1851
4 tháng 3 năm 1851 – 20 tháng 12 năm 1852 32
  David R. Atchison[g][h] Missouri Dân chủ 20 tháng 12 năm 1852 – 3 tháng 3 năm 1853
4 tháng 3 năm 1853 – 4 tháng 12 năm 1854 33
  Lewis Cass[h] Michigan Dân chủ 4 tháng 12 năm 1854
  Jesse D. Bright[h] Indiana Dân chủ 5 tháng 12 năm 1854 – 2 tháng 12 năm 1855
5 tháng 12 năm 1855 – 9 tháng 6 năm 1856 34
  Charles E. Stuart[h] Michigan Dân chủ 9 tháng 6 – 10 tháng 7 năm 1856
  Jesse D. Bright[h] Indiana Dân chủ 11 tháng 6 năm 1856 – 6 tháng 1 năm 1857
  James M. Mason[h] Virginia Dân chủ 6 tháng 1 – 3 tháng 3 năm 1857
4 tháng 3 năm 1857 35
  Thomas J. Rusk Texas Dân chủ 14 tháng 3 – 29 tháng 7 năm 1857
  Benjamin Fitzpatrick Alabama Dân chủ 7 tháng 12 – 20 tháng 12 năm 1857
29 tháng 3 – 2 tháng 5 năm 1858
14 tháng 6 – 5 tháng 12 năm 1858
19 tháng 1, 1859
25 tháng 1 – 9 tháng 2, 1859
9 tháng 3 – 4 tháng 12 năm 1859 36
19 tháng 12 năm 1859 – 15 tháng 1 năm 1860
20 tháng 2 – 26 tháng 2 năm 1860
  Jesse D. Bright Indiana Dân chủ 12 tháng 6 – 13 tháng 7 năm 1860
  Benjamin Fitzpatrick Alabama Dân chủ 26 tháng 6 – 2 tháng 12 năm 1860
  Solomon Foot Vermont Cộng hòa 16 tháng 2 – 17 tháng 2 năm 1861
23 tháng 3 – 3 tháng 7 năm 1861 37
18 tháng 7 – 1 tháng 12 năm 1861
Ngày 15 tháng 1 năm 1862
31 tháng 3 – 21 tháng 5 năm 1862
19 tháng 6 – 12 tháng 12 năm 1862
18 tháng 2 – 3 tháng 3 năm 1863
4 tháng 3 – 6 tháng 12 năm 1863 38
18 tháng 12 – 20 tháng 12 năm 1863
23 tháng 2 năm 1864
11 tháng 3 – 13 tháng 3 năm 1864
11 tháng 4 – 13 tháng 4 năm 1864
  Daniel Clark New Hampshire Cộng hòa 26 tháng 4 năm 1864 – 4 tháng 1 năm 1865
9 tháng 2 – 19 tháng 2 năm 1865
  Lafayette S. Foster[i] Connecticut Cộng hòa 7 tháng 3 năm 1865 – 2 tháng 3 năm 1867 39
  Benjamin F. Wade[i] Ohio Cộng hòa 2 tháng 3 – 3 tháng 3 năm 1867
4 tháng 3 năm 1867 – 3 tháng 3 năm 1869 40
  Henry B. Anthony Rhode Island Cộng hòa 23 tháng 3 – 28 tháng 3 năm 1869 41
9 tháng 4 – 5 tháng 12 năm 1869
28 tháng 5 – 2 tháng 6 năm 1870
1 tháng 7 – 5 tháng 7 năm 1870
14 tháng 7 – 4 tháng 12 năm 1870
10 tháng 3 – 12 tháng 3 năm 1871 42
17 tháng 4 – 9 tháng 5 năm 1871
23 tháng 5 – 3 tháng 12 năm 1871
21 tháng 12 năm 1871 – 7 tháng 1 năm 1872
23 tháng 2 – 25 tháng 2 năm 1872
8 tháng 6 – 1 tháng 12 năm 1872
4 tháng 12 – 8 tháng 12 năm 1872
13 tháng 12 – 15 tháng 12 năm 1872
20 tháng 12 năm 1872 – 5 tháng 1 năm 1873
24 tháng 1 năm 1873
  Matthew H. Carpenter Wisconsin Cộng hòa 12 tháng 3 – 13 tháng 3 năm 1873 43
26 tháng 3 – 30 tháng 11 năm 1873
11 tháng 12 năm 1873 – 6 tháng 12 năm 1874
23 tháng 12 năm 1874 – 4 tháng 1 năm 1875
  Henry B. Anthony Rhode Island Cộng hòa 25 tháng 1 – 31 tháng 1 năm 1875
15 tháng 2 – 17 tháng 2 năm 1875
  Thomas W. Ferry[j] Michigan Cộng hòa 9 tháng 3 – 10 tháng 3 năm 1875 44
19 tháng 3 – 20 tháng 12 năm 1875
20 tháng 12 năm 1875 – 4 tháng 3 năm 1877
5 tháng 3 năm 1877 45
26 tháng 2 – 3 tháng 3 năm 1878
17 tháng 4 – 1 tháng 12 năm 1878
3 tháng 3 – 17 tháng 3 năm 1879
  Allen G. Thurman Ohio Dân chủ 15 tháng 4 – 30 tháng 11 năm 1879 46
7 tháng 4 – 14 tháng 4 năm 1880
6 tháng 5 – 5 tháng 12 năm 1880
  Thomas F. Bayard, Sr.[k] Delaware Dân chủ 10 tháng 10 – 13 tháng 10 năm 1881 47
  David Davis[k] Illinois Độc lập 13 tháng 10 năm 1881 – 3 tháng 3 năm 1883
  George F. Edmunds[k] Vermont Cộng hòa 3 tháng 3 – 2 tháng 12 năm 1883
3 tháng 12 năm 1883 – 14 tháng 1 năm 1884 48
14 tháng 1 năm 1884 – 3 tháng 3 năm 1885
  John Sherman[l] Ohio Cộng hòa 7 tháng 12 năm 1885 – 26 tháng 2 năm 1887 49
  John James Ingalls[l] Kansas Cộng hòa 26 tháng 2 – 4 tháng 12 năm 1887
5 tháng 12 năm 1887 – 3 tháng 3 năm 1889 50
7 tháng 3 – 17 tháng 3 năm 1889 51
2 tháng 4 – 1 tháng 12 năm 1889
5 tháng 12 – 10 tháng 12 năm 1889
28 tháng 2 – 18 tháng 3 năm 1890
3 tháng 4 năm 1890 – 2 tháng 3 năm 1891
  Charles F. Manderson Nebraska Cộng hòa 2 tháng 3 – 6 tháng 12 năm 1891
7 tháng 12 năm 1891 – 3 tháng 3 năm 1893 52
4 tháng 3 – 22 tháng 3 năm 1893 53
  Isham G. Harris Tennessee Dân chủ 22 tháng 3 năm 1893 – 7 tháng 1 năm 1895
  Matt W. Ransom North Carolina Dân chủ 7 tháng 1 – 10 tháng 1 năm 1895
  Isham G. Harris Tennessee Dân chủ 10 tháng 1 – 3 tháng 3 năm 1895
  William P. Frye[m][n] Maine Cộng hòa 7 tháng 2 năm 1896 – 3 tháng 3 năm 1897 54
4 tháng 3 năm 1897 – 3 tháng 12 năm 1899 55
4 tháng 12 năm 1899 – 3 tháng 3 năm 1901 56
7 tháng 3 năm 1901 – 4 tháng 3 năm 1903 57
5 tháng 3 năm 1903 – 3 tháng 3 năm 1905 58
4 tháng 3 năm 1905 – 3 tháng 3 năm 1907 59
5 tháng 12 năm 1907 – 3 tháng 3 năm 1909 60
4 tháng 3 năm 1909 – 3 tháng 4 năm 1911 61
4 tháng 4 – 27 tháng 4 năm 1911 62
  Augustus O. Bacon Georgia Dân chủ 14 tháng 8 năm 1911
  Charles Curtis Kansas Cộng hòa 4 tháng 12 – 12 tháng 12 năm 1911
  Augustus O. Bacon Georgia Dân chủ 15 tháng 1 – 17 tháng 1 năm 1912
  Jacob H. Gallinger New Hampshire Cộng hòa 12 tháng 2 – 14 tháng 2 năm 1912
  Augustus O. Bacon Georgia Dân chủ 11 tháng 3 – 12 tháng 3 năm 1912
  Frank B. Brandegee Connecticut Cộng hòa 25 tháng 3 – 26 tháng 3 năm 1912
  Augustus O. Bacon Georgia Dân chủ 8 tháng 4 năm 1912
  Jacob H. Gallinger New Hampshire Cộng hòa 26 tháng 4 – 27 tháng 4 năm 1912
7 tháng 5 năm 1912
  Augustus O. Bacon Georgia Dân chủ 10 tháng 5 năm 1912
  Henry Cabot Lodge Massachusetts Cộng hòa Ngày 25 tháng 5 năm 1912
  Augustus O. Bacon Georgia Dân chủ 30 tháng 5 – 3 tháng 6 năm 1912
13 tháng 6 – 5 tháng 7 năm 1912
  Jacob H. Gallinger New Hampshire Cộng hòa 6 tháng 7 – 31 tháng 7 năm 1912
  Augustus O. Bacon Georgia Dân chủ 1 tháng 8 – 10 tháng 8 năm 1912
  Jacob H. Gallinger New Hampshire Cộng hòa 12 tháng 8 – 26 tháng 8 năm 1912
  Augustus O. Bacon[o] Georgia Dân chủ 27 tháng 8 – 15 tháng 12 năm 1912
  Jacob H. Gallinger[o] New Hampshire Cộng hòa 16 tháng 12 năm 1912
4 tháng 1 năm 1913
  Augustus O. Bacon[o] Georgia Dân chủ 5 tháng 1 – 18 tháng 1 năm 1913
  Jacob H. Gallinger[o] New Hampshire Cộng hòa 19 tháng 1 – 1 tháng 2 năm 1913
  Augustus O. Bacon[o] Georgia Dân chủ 2 tháng 2 – 15 tháng 2 năm 1913
  Jacob H. Gallinger[o] New Hampshire Cộng hòa 16 tháng 2 – 3 tháng 3 năm 1913
  James Paul Clarke Arkansas Dân chủ 13 tháng 3 năm 1913 – 3 tháng 3 năm 1915 63
6 tháng 12 năm 1915 – 1 tháng 10 năm 1916 64
  Willard Saulsbury Jr. Delaware Dân chủ 14 tháng 12 năm 1916 – 4 tháng 3 năm 1917
5 tháng 3 năm 1917 – 3 tháng 3 năm 1919 65
  Albert B. Cummins[p] Iowa Cộng hòa 19 tháng 5 năm 1919 – 3 tháng 3 năm 1921 66
7 tháng 3 năm 1921 – 2 tháng 12 năm 1923 67
3 tháng 12 năm 1923 – 3 tháng 3 năm 1925 68
4 tháng 3 – 6 tháng 3 năm 1925 69
  George H. Moses New Hampshire Cộng hòa 6 tháng 3 năm 1925 – 4 tháng 3 năm 1927
15 tháng 12 năm 1927 – 3 tháng 3 năm 1929 70
4 tháng 3 năm 1929 – 6 tháng 12 năm 1931 71
7 tháng 12 năm 1931 – 3 tháng 3 năm 1933 72
  Key Pittman Nevada Dân chủ 9 tháng 3 năm 1933 – 2 tháng 1 năm 1935 73
7 tháng 1 năm 1935 – 4 tháng 1 năm 1937 74
5 tháng 1 năm 1937 – 2 tháng 1 năm 1939 75
3 tháng 1 năm 1939 – 10 tháng 11 năm 1940 76
  William H. King Utah Dân chủ 19 tháng 11 năm 1940 – 3 tháng 1 năm 1941
  Pat Harrison Mississippi Dân chủ 6 tháng 1 – 22 tháng 6 năm 1941 77
  Carter Glass Virginia Dân chủ 10 tháng 7 năm 1941 – 5 tháng 1 năm 1943
14 tháng 1 năm 1943 – 2 tháng 1 năm 1945 78
  Kenneth McKellar[q] Tennessee Dân chủ 6 tháng 1 năm 1945 – 2 tháng 1 năm 1947 79
  Arthur H. Vandenberg[q] Michigan Cộng hòa 4 tháng 1 năm 1947 – 2 tháng 1 năm 1949 80
  Kenneth McKellar[q] Tennessee Dân chủ 3 tháng 1 năm 1949 – 2 tháng 1 năm 1951 81
3 tháng 1 năm 1951 – 2 tháng 1 năm 1953 82
  Styles Bridges New Hampshire Cộng hòa 3 tháng 1 năm 1953 – 4 tháng 1 năm 1955 83
  Walter F. George Georgia Dân chủ 5 tháng 1 năm 1955 – 2 tháng 1 năm 1957 84
  Carl Hayden[r] Arizona Dân chủ 3 tháng 1 năm 1957 – 6 tháng 1 năm 1959 85
7 tháng 1 năm 1959 – 2 tháng 1 năm 1961 86
3 tháng 1 năm 1961 – 8 tháng 1 năm 1963 87
9 tháng 1 năm 1963 – 3 tháng 1 năm 1965 88
4 tháng 1 năm 1965 – 9 tháng 1 năm 1967 89
10 tháng 1 năm 1967 – 2 tháng 1 năm 1969 90
  Richard Russell Jr. Georgia Dân chủ 3 tháng 1 năm 1969 – 20 tháng 1 năm 1971 91
21 tháng 1 năm 1971 92
  Allen J. Ellender Louisiana Dân chủ 22 tháng 1 năm 1971 – 27 tháng 7 năm 1972
  James Eastland[s][t] Mississippi Dân chủ 28 tháng 7 năm 1972 – 2 tháng 1 năm 1973
3 tháng 1 năm 1973 – 13 tháng 1 năm 1975 93
14 tháng 1 năm 1975 – 3 tháng 1 năm 1977 94
4 tháng 1 năm 1977 – 27 tháng 12 năm 1978 95
  Warren Magnuson Washington Dân chủ 15 tháng 1 năm 1979 – 4 tháng 12 năm 1980 96
  Milton Young North Dakota Cộng hòa 5 tháng 12 năm 1980
  Warren Magnuson Washington Dân chủ 6 tháng 12 năm 1980 – 4 tháng 1 năm 1981
  Strom Thurmond South Carolina Cộng hòa 5 tháng 1 năm 1981 – 2 tháng 1 năm 1983 97
3 tháng 1 năm 1983 – 2 tháng 1 năm 1985 98
3 tháng 1 năm 1985 – 5 tháng 1 năm 1987 99
  John C. Stennis Mississippi Dân chủ 6 tháng 1 năm 1987 – 3 tháng 1 năm 1989 100
  Robert Byrd West Virginia Dân chủ 3 tháng 1 năm 1989 – 2 tháng 1 năm 1991 101
3 tháng 1 năm 1991 – 4 tháng 1 năm 1993 102
5 tháng 1 năm 1993 – 3 tháng 1 năm 1995 103
  Strom Thurmond South Carolina Cộng hòa 4 tháng 1 năm 1995 – 6 tháng 1 năm 1997 104
7 tháng 1 năm 1997 – 6 tháng 1 năm 1999 105
7 tháng 1 năm 1999 – 3 tháng 1 năm 2001 106
  Robert Byrd West Virginia Dân chủ 3 tháng 1 – 20 tháng 1 năm 2001 107
  Strom Thurmond South Carolina Cộng hòa 20 tháng 1 – 6 tháng 6 năm 2001
  Robert Byrd West Virginia Dân chủ 6 tháng 6 năm 2001 – 3 tháng 1 năm 2003
  Ted Stevens Alaska Cộng hòa 3 tháng 1 năm 2003 – 3 tháng 1 năm 2005 108
3 tháng 1 năm 2005 – 4 tháng 1 năm 2007 109
  Robert Byrd West Virginia Dân chủ 4 tháng 1 năm 2007 – 3 tháng 1 năm 2009 110
3 tháng 1 năm 2009 – 28 tháng 6 năm 2010 111
  Daniel Inouye Hawaii Democratic 28 tháng 6 năm 2010 – 5 tháng 1 năm 2011
5 tháng 1 năm 2011 – 17 tháng 12 năm 2012 112
  Patrick Leahy Vermont Dân chủ 17 tháng 12 năm 2012 – 3 tháng 1 năm 2013
3 tháng 1 năm 2013 – 3 tháng 1 năm 2015 113
  Orrin Hatch Utah Cộng hòa 3 tháng 1, 2015 – 3 tháng 1 năm 2017 114
3 tháng 1, 2017 – 3 tháng 1 năm 2019 115
  Chuck Grassley Iowa Cộng hòa 3 tháng 1, 2019 – 3 tháng 1, 2021 116
3 tháng 1 năm 2021 – 20 tháng 1 năm 2021 117
  Patrick Leahy Vermont Dân chủ 20 tháng 1, 2021 – đương nhiệm
      Ủng hộ Chính quyền (2) •       Phản đối Chính quyền (2) •       Dân chủ Cộng hòa (15) •       Liên bang (10) •
      Dân chủ (34) •       Cộng hòa Quốc gia (2) •       Whig (2) •       Cộng hòa (25) •       Độc lập (1)

Ghi chú:

 1. ^ Phục vụ trong thời gian nhiệm kỳ phó tổng thống trống, từ 6 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 1789, trước lễ nhậm chức của John Adams.
 2. ^ Phục vụ trong thời gian nhiệm kỳ phó tổng thống trống, từ ngày 20 tháng 4 năm 1812 đến 4 tháng 3 năm 1813, sau cái chết của George Clinton.
 3. ^ Phục vụ trong thời gian nhiệm kỳ phó tổng thống trống, từ 23 tháng 11 năm 1814 đến 4 tháng 3 năm 1817, sau cái chết của Elbridge Gerry.
 4. ^ Phục vụ trong thời gian nhiệm kỳ phó tổng thống trống, từ 28 tháng 12 năm 1832 đến 4 tháng 3 năm 1833, sau khi John C. Calhoun từ chức.
 5. ^ a b Phục vụ trong thời gian nhiệm kỳ phó tổng thống trống, từ 4 tháng 4 năm 1841 đến 4 tháng 3 năm 1845, sau khi John Tyler kế nhiệm chức tổng thống.
 6. ^ Ambrose H. Sevier không được chính thức bầu làm chủ tịch tạm quyền, nhưng được phép giữ ghế trong ngày.
 7. ^ a b Phục vụ trong thời gian nhiệm kỳ phó tổng thống trống, từ 9 tháng 7 năm 1850 đến 4 tháng 3 năm 1853, sau khi Millard Fillmore kế nhiệm chức tổng thống.
 8. ^ a b c d e f Phục vụ trong thời gian nhiệm kỳ phó tổng thống trống, từ 18 tháng 4 năm 1853 đến 4 tháng 3 năm 1857, sau cái chết của William R. King.
 9. ^ a b Phục vụ trong thời gian nhiệm kỳ phó tổng thống trống, từ 15 tháng 4 năm 1865 đến 4 tháng 3 năm 1869, sau khi Andrew Johnson kế nhiệm chức tổng thống.
 10. ^ Phục vụ trong thời gian nhiệm kỳ phó tổng thống trống, từ 22 tháng 11 năm 1875 đến 4 tháng 3 năm 1877, sau cái chết của Henry Wilson.
 11. ^ a b c Phục vụ trong thời gian nhiệm kỳ phó tổng thống trống, từ 19 tháng 9 năm 1881 đến 4 tháng 3 năm 1885, sau khi Chester A. Arthur kế nhiệm chức tổng thống.
 12. ^ a b Phục vụ trong thời gian nhiệm kỳ phó tổng thống trống, từ 25 tháng 11 năm 1885 đến 4 tháng 3 năm 1889, sau cái chết của Thomas A. Hendricks.
 13. ^ Phục vụ trong thời gian nhiệm kỳ phó tổng thống trống, từ 21 tháng 11 năm 1899 đến 4 tháng 3 năm 1901, sau cái chết của Garret Hobart.
 14. ^ Phục vụ trong thời gian nhiệm kỳ phó tổng thống trống, từ 14 tháng 9 năm 1901 đến 4 tháng 3 năm 1905, sau khi Theodore Roosevelt kế nhiệm chức tổng thống.
 15. ^ a b c d e f Phục vụ trong thời gian nhiệm kỳ phó tổng thống trống, từ 30 tháng 10 năm 1912 đến 4 tháng 3 năm 1913, sau cái chết của James S. Sherman.
 16. ^ Phục vụ trong thời gian nhiệm kỳ phó tổng thống trống, từ 2 tháng 8 năm 1923 đến 4 tháng 3 năm 1925, sau khi Calvin Coolidge kế nhiệm chức tổng thống.
 17. ^ a b c Phục vụ trong thời gian nhiệm kỳ phó tổng thống trống, từ 12 tháng 4 năm 1945 đến 20 tháng 1 năm 1949, sau khi Harry S. Truman kế nhiệm chức tổng thống.
 18. ^ Phục vụ trong thời gian nhiệm kỳ phó tổng thống trống, từ 22 tháng 11 năm 1963 đến 20 tháng 1 năm 1965, sau khi Lyndon B. Johnson kế nhiệm chức tổng thống.
 19. ^ Phục vụ trong thời gian nhiệm kỳ phó tổng thống trống, từ 10 tháng 10 năm 1973 đến 6 tháng 12 năm 1973, sau khi Spiro Agnew từ chức.
 20. ^ Phục vụ trong thời gian nhiệm kỳ phó tổng thống trống, từ 9 tháng 8 năm 1974 đến 19 tháng 12 năm 1974, sau khi Gerald Ford kế nhiệm chức tổng thống.

Danh sách Chủ tịch Thượng viện tạm quyền danh dựSửa đổi

Năm 2001, danh hiệu Chủ tịch Thượng viện tạm quyền danh dự được tạo ra, danh hiệu này được trao cho một thượng nghị sĩ từ đảng thiểu số mà trước đây đã từng là Chủ tịch tạm quyền.[3]

Chân dung Tên Tiểu bang Đảng Nhiệm kỳ Quốc hội khóa
  Strom Thurmond South Carolina Cộng hòa 6 tháng 6 năm 2001 – 3 tháng 1 năm 2003 107
  Robert Byrd West Virginia Dân chủ 4 tháng 1 năm 2003 – 3 tháng 1 năm 2007 108109
  Ted Stevens Alaska Cộng hòa 4 tháng 1 năm 2007 – 3 tháng 1 năm 2009 110
Bỏ trống từ 3 tháng 1 năm 2009 đến 6 tháng 1 năm 2015,
không có Thượng nghị sĩ từ đảng thiểu số nào từng làm Chủ tịch tạm quyền
111113
  Patrick Leahy Vermont Dân chủ 6 tháng 1 năm 2015 – 20 tháng 1 năm 2021 114117
  Chuck Grassley Iowa Cộng hòa 20 tháng 1, 2021 – đương nhiệm 117
      Dân chủ (2) •       Cộng hòa (3)

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Kathy Gill. “US Senate Organization”. About.com. The New York Times Company. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2009.
 2. ^ “Order of Presidential Succession”. usa.gov. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2021.
 3. ^ a b c d Davis, Christopher M. (20 tháng 12 năm 2012). The President Pro Tempore of the Senate: History and Authority of the Office (Bản báo cáo). Congressional Research Service. tr. 1, 14, 22. Truy cập ngày 23 tháng 2 năm 2015.
 4. ^ Sachs, Richard C. (22 tháng 1 năm 2003). “The President Pro Tempore of the Senate: History and Authority of the Office” (PDF). Congressional Research Service. Truy cập ngày 9 tháng 12 năm 2008. Chú thích journal cần |journal= (trợ giúp)
 5. ^ “Senate Deadlocked”. Hạ viện Hoa Kỳ. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2021.
 6. ^ Erickson, Nancy biên tập (22 tháng 8 năm 2008). “Fathers of the Senate, 1890–1946” (PDF). Pro Tem: Presidents Pro Tempore of the United States Senate Since 1789 (PDF). US Government Printing Office. tr. 81–85.
 7. ^ “About the President Pro Tempore”. Thượng viện Hoa Kỳ. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2021.