Danh sách Huân chương, Huy chương, Danh hiệu Thái Lan

bài viết danh sách Wikimedia

Huân, huy chương nhà nước Thái Lan trao tặng gồm huân chươnghuy chương. Danh sách này liệt kê theo thứ bậc huân, huy chương.

Huân chương Hoàng giaSửa đổi

Bậc Hoàng gia
Thứ bậc Huân chương
Cuống Danh hiệu Viết tắt
  Hiệp sĩ Tốt lành nhất Huân chương Rajamitrabhorn KRM
  Hiệp sĩ Vinh quang nhất Huân chương Hoàng gia Chakri KC
  Hiệp sĩ Cổ điển và Tốt lành Huân chương chín viên đá quý KNG
  Hiệp sĩ Đại Ruy băng Vinh quang nhất Huân chương Chula Chom Klao KGC
  Hiệp sĩ Ratana Varabhorn Huân chương Merit KRV
  Hiệp sĩ Đại Thập tự Vinh quang nhất Huân chương Chula Chom Klao GCC
Phu nhân Đại Thập tự Vinh quang nhất Huân chương Chula Chom Klao GCC
  "Senangapati", Hiệp sĩ Đại Tư lệnh Danh giá Huân chương Rama GCR
  Hiệp sĩ Đại ruy băng Tôn kính nhất Huân chương voi trắng GCE
  Hiệp sĩ Đại ruy băng Cao quý nhất Huân chương Vương miện Thái GCCT
  Hiệp sĩ Đại Thập tự Tôn kính nhất Huân chương voi trắng KCE
  Hiệp sĩ Đại Thập tự Cao quý nhất Huân chương Vương miện Thái KCCT
  Hiệp sĩ Đại Thập tự Khâm bội nhất Huân chương Direkgunabhorn KCD
  Hiệp sĩ Đại Tư lệnh Vinh quang nhất Huân chương Chula Chom Klao KGCC
Phu nhân Đại Tư lệnh Vinh quang nhất Huân chương Chula Chom Klao DGCC
  "Maha Yodhin", Hiệp sĩ Tư lệnh Vinh dự Huân chương Rama KCR
  Hiệp sĩ Tư lệnh Tôn kính nhất Huân chương voi trắng KCE
  Hiệp sĩ Tư lệnh Cao quý nhất Huân chương Vương miện Thái KCCT
  Hiệp sĩ Tư lệnh Khâm bội nhất Huân chương Direkgunabhorn KCD
  Hiệp sĩ Tư lệnh Vinh quang nhất Huân chương Chula Chom Klao KCC
Phu nhân Tư lệnh Vinh quang nhất Huân chương Chula Chom Klao DCC
  "Yodhin", Sĩ quan Vinh dự Huân chương Rama CR
  Thành viên Huân chương Vallabhabhorn MVO
  Đại Danh dự Vinh quang nhất Huân chương Chula Chom Klao GOC
  "Asvin", Danh dự Vinh dự Huân chương Rama CR
  Sĩ quan Tôn kính nhất Huân chương voi trắng CE
  Sĩ quan Cao quý nhất Huân chương Vương miện Thái CCT
  Sĩ quan Khâm bội nhất Huân chương Direkgunabhorn CD
  Thành viên Huân chương Biểu tượng Tốt lành Ramkeerati MR
  Danh dự Vinh quang nhất Huân chương Chula Chom Klao OC
  Danh dự Tôn kính nhất Huân chương voi trắng OE
  Danh dự Cao quý nhất Huân chương Vương miện Thái OCT
  Danh dự Khâm bội nhất Huân chương Direkgunabhorn OD
  Danh dự bậc thứ Vinh quang nhất Huân chương Chula Chom Klao JOC
  Thành viên Vinh quang nhất Huân chương Chula Chom Klao MC
  Thành viên Tôn kính nhất Huân chương voi trắng ME
  Thành viên Cao quý nhất Huân chương Vương miện Thái MCT
  Thành viên Khâm bội nhất Huân chương Direkgunabhorn MD
  Thành viên Huân chương Vajira Mala MVM

Huy chương Hoàng giaSửa đổi

Huy chương cho hành động dũng cảmSửa đổi

Cuống Danh hiệu Viết tắt
  Thành viên Huy chương Rama Mala vì Hành động Dũng cảm Vinh dự Huân chương Rama
  Thành viên Huy chương Rama Mala Vinh dự Huân chương Rama
  Huy chương Dũng cảm Vành hoa
  Huy chương Dũng cảm
  Huy chương Chiến thắng - Đông Dương, với Vành hoa
  Huy chương Chiến thắng - Đông Dương, với Ngọn lửa
  Huy chương Chiến thắng - Đông Dương
  Huy chương Chiến thắng - Thế chiến II, với Vành hoa
  Huy chương Chiến thắng - Thế chiến II, với Ngọn lửa
  Huy chương Chiến thắng - Thế chiến II
  Huy chương Chiến thắng - Chiến tranh Triều Tiên, với Vành hoa
  Huy chương Chiến thắng - Chiến tranh Triều Tiên, với Ngọn lửa
  Huy chương Chiến thắng - Chiến tranh Triều Tiên
  Huy chương Chiến thắng - Chiến tranh Việt Nam, với Vành hoa
  Huy chương Chiến thắng - Chiến tranh Việt Nam, với Ngọn lửa
  Huy chương Chiến thắng - Chiến tranh Việt Nam
  Huy chương Gìn giữ Tự do (Hạng nhất)
  Huy chương Gìn giữ Tự do (Hạng hai, Loại một)
  Rajaniyom - Huy chương vì Nhân dân Dũng cảm
  Huy chương Chiến dịch Cờ đen
  Huy chương Chiến tranh Phật lịch 2461
  Bitaksa Rathadharmnun - Huy chương Gìn giữ Hiến pháp
  Bitaksa Seri Chon - Huy chương Gìn giữ Tự do (Hạng hai, Loại hai)
  Santi Mala - Huy chương Yên tĩnh

Huy chương phục vụ Quốc giaSửa đổi

Cuống Danh hiệu Viết tắt
  Dushdi Mala - Huy chương Xuất chúng trong Quân sự (Rajkarn Pandin) D.M.M. (P)
  Dushdi Mala -Huy chương Xuất chúng trong Nghệ thuật và Khoa học (Silpa Vidhya) D.M.M (S)
  Huy chương Phục vụ trong Nội địa (Đông Dương) M.S.I. (Đông Dương)
  Huy chương Phục vụ trong Nội địa (Châu Á) M.S.I. (Châu Á)
  Huy chương Biên giới B.S.M.
  Huy chương Vàng (Hạng 6) Tôn kính nhất Huân chương voi trắng G.M.E.
  Huy chương Vàng (Hạng 6) Cao quý nhất Huân chương Vương miện Thái G.M.CT.
  Huy chương Vàng (Hạng 6) Khâm bội nhất Huân chương Direkgunabhorn G.M.D.
  Huy chương Bạc (Hạng 7) Tôn kính nhất Huân chương voi trắng S.M.E.
  Huy chương Bạc (Hạng 7) Cao quý nhất Huân chương Vương miện Thái S.M.CT.
  Huy chương Bạc (Hạng 7) Khâm bội nhất Huân chương Direkgunabhorn S.M.D.
  Huy chương Chakra Mala - Huy chương Phục vụ Thời gian dài và Đạo đức Tốt (Quân sự và Cảnh sát) C.M.M
  Chakrabarti Mala Medal - Huy chương Phục vụ Thời gian dài và Đạo đức Tốt (Dân sự) C.B.M
  Huy chương Saratul Mala - Huy chương Lực lượng Tình nguyện (Hổ rừng) S.M.M
  Huy chương Pushpa Mala - Huy chương phục vụ Khoa học P.M.M
  Hạng nhất Huy chương Tuyên dương Hướng đạo
  Hạng nhì Huy chương Tuyên dương Hướng đạo
  Hạng ba Huy chương Tuyên dương Hướng đạo
  Hạng nhất Huy chương Biểu dương Hướng đạo Vajira
  Hạng nhì Huy chương Biểu dương Hướng đạo Vajira
  Hạng ba Huy chương Biểu dương Hướng đạo Vajira
  Huy chương Hướng đạo Bền vững

Huy chương Phục vụ Hoàng giaSửa đổi

Cuống Danh hiệu Viết tắt
  Huy chương Vô giá Hoàng gia Vua Mongkut
  Huy chương Vô giá Hoàng gia Vua Chulalongkorn
  Huy chương Vô giá Hoàng gia Vua Vajiravudh
  Huy chương Vô giá Hoàng gia Vua Prajadhipok
  Huy chương Vô giá Hoàng gia Vua Ananda Mahidol
  Huy chương Vô giá Hoàng gia Vua Bhumibol Adulyadej
  Huy chương Vô giá Hoàng gia Vua Vajiralongkorn
  Huy chương Triều đình Vua Chulalongkorn
  Huy chương Triều đình Vua Vajiravudh
  Huy chương Triều đình Vua Prajadhipok
  Huy chương Triều đình Vua Bhumibol Adulyadej
  Huy chương Triều đình Vua Vajiralongkorn

Huy chương Tưởng niệm kỷ niệmSửa đổi

Cuống Danh hiệu Viết tắt
  Satabarsa Mala, Huy chương kỷ niệm Trăm năm Rattanakosin
  Rachada Bhisek, Huy chương kỷ niệm Lễ mừng Bạc của H.M. Vua Chulalongkorn trị vì
  Huy chương Prabas Mala, Huy chương kỷ niệm Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Châu Âu của H.M. Vua Chulalongkorn
  Huy chương Rajini, Huy chương kỷ niệm phong chức H.M. Hoàng hậu Saovabha Phongsri trih vì
  Huy chương Dvidha Bhisek, Huy chương kỷ niệm sự lên ngôi của H.M. Vua Chulalongkorn cũng như lần thứ hai của H.M. Vua Phra Phutthaloetla Naphalai trị vì
  Huy chương Rajamangala, Huy chương kỷ niệm sự lên ngôi của H.M. Vua Chulalongkorn cũng như H.M. Vua Ramathibodi II trị vì
  Huy chương Rajamangala Bhisek, Huy chương kỷ niệm thời gian trị vì lâu dài của H.M. Vua Chulalongkorn
  Huy chương Kỷ niệm vua Rama VI lên ngôi
  Huy chương Kỷ niệm vua Rama VII lên ngôi
  Huy chương Kỷ niệm vua Rama IX lên ngôi
  Huy chương Chai, Huy chương kỷ niệm Chiến thắng trong Thế Chiến I
  Huy chương kỷ niệm 150 năm Rattanakosin
  Huy chương Nhân dịp thế kỷ thứ 25 của Đức Phật
  Huy chương kỷ niệm Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Mỹ và Châu Âu của H.M. Vua Bhumibol Adulyadej
  Rachada Bhisek, Huy chương kỷ niệm Lễ mừng Bạc của H.M. Vua Bhumibol Adulyadej trị vì
  Huy chương kỷ niệm H.R.H. Hoàng tử Maha Vajiralongkorn phong chức Thái tử
  Huy chương Phục vụ Nhân dân Tự do
  Huy chương kỷ niệm Đề bạt H.R.H. Công chúa Sirindhorn Debaratanasuda tước hiệu "H.R.H. Công chúa Maha Chakri Sirindhorn"
  Huy chương kỷ niệm 200 năm Rattanakosin
  Huy chương kỷ niệm sinh nhật 50 năm H.M. Hoàng hậu Sirikit
  Huy chương kỷ niệm 84 năm ngày sinh H.R.H. Somdej Phra Srinagarindra Boromarajajonani
  Huy chương kỷ niệm 60 năm ngày sinh H.M. King Bhumibol Adulyadej
  Huy chương kỷ niệm Thời gian trị vì Ngai vàng lâu dài của H.M. Vua Bhumibol Adulyadej
  Huy chương kỷ niệm 60 năm ngày sinh của H.M. Hoàng hậu Sirikit
  Huy chương kỷ niệm Lễ kỷ niệm Vàng H.M. Vua Bhumibol Adulyadej trị vì
  Huy chương kỷ niệm 6 chu kỳ ngày sinh H.M. Vua Bhumibol Adulyadej
  Huy chương kỷ niệm 72 năm ngày sinh H.M. Hoàng hậu Sirikit
  Huy chương kỷ niệm 60 năm ngày lên ngôi của H.M. Vua Bhumibol Adulyadej
  Huy chương kỷ niệm 7 chu kỳ ngày sinh H.M. Vua Bhumibol Adulyadej
  Huy chương kỷ niệm 60 năm ngày sinh H.R.H. Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn
  Huy chương kỷ niệm 60 năm ngày sinh H.R.H. Công chúa Maha Chakri Sirindhorn[1]
  Huy chương kỷ niệm 84 năm ngày sinh H.M. Hoàng hậu Sirikit
  Huy chương kỷ niệm Rama X lên ngôi

Huy chương Hội chữ thập đỏ Thái LanSửa đổi

Cuống Danh hiệu Viết tắt
  Hạng nhất (Huy chương Vàng) Huy chương Hội chữ thập đỏ Cảm kích
  Hạng hai (Huy chương Bạc) Huy chương Hội chữ thập đỏ Cảm kích
  Hạng ba (Huy chương Đồng) Huy chương Hội chữ thập đỏ Cảm kích
  Huy chương Hội chữ thập đỏ Xuất sắc
  Hạng đặc biệt (Huy chương Vàng) Huy chương Hội chữ thập đỏ Tuyên dương
  Hạng nhất (Huy chương Bạc) Huy chương Hội chữ thập đỏ Tuyên dương
  Hạng hai (Huy chương Đồng) Huy chương Hội chữ thập đỏ Tuyên dương

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 5 Tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 11 Tháng 1 năm 2020.