Danh sách Nghị trưởng Chúng Nghị viện Nhật Bản

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là Danh sách Nghị trưởng Chúng Nghị viện Nhật Bản từ năm 1890 cho đến nay.

Nghị trưởngSửa đổi

 
Nơi ở chính thức của Nghị trưởng Chúng Nghị viện (Shūgiin gichō kōtei) ở Nagatachō, Chiyoda ward, Tokyo chủ yếu được sử dụng để tiếp khách của nhà nước và các dịp chính thức khác. Nơi ở của Phó Nghị trưởng nằm tại AkasakaMinato ward, Tokyo.
# Tên Đảng Bắt đầu Kết thúc
Đế quốc Nhật Bản
1 Nobuyuki Nakajima Rikken Jiyūtō 26 tháng 11 năm 1890 25 tháng 12 năm 1891 (giải tán)
2 Tōru Hoshi Jiyūtō 3 tháng 5 năm 1892 13 tháng 12 năm 1893 (trục xuất)
3 Masataka Kusumoto Dōmei Club 15 tháng 12 năm 1893 30 tháng 12 năm 1893 (giải tán)
4 Masataka Kusumoto Rikken Kakushintō 12 tháng 5 năm 1894 2 tháng 6 năm 1894 (giải tán)
5 Masataka Kusumoto Rikken Kakushintō 15 tháng 10 năm 1894 8 tháng 6 năm 1896 (từ chức)
6 Kazuo Hatoyama Shinpotō 22 tháng 12 năm 1896 25 tháng 12 năm 1897 (giải tán)
7 Kenkichi Kataoka Rikken Seiyūkai 15 tháng 5 năm 1898 10 tháng 6 năm 1898 (giải tán)
8 Kenkichi Kataoka Rikken Seiyūkai 9 tháng 11 năm 1898 7 tháng 12 năm 1902
9 Kenkichi Kataoka Rikken Seiyūkai 7 tháng 12 năm 1902 28 tháng 12 năm 1902 (giải tán)
10 Kenkichi Kataoka Rikken Seiyūkai 9 tháng 5 năm 1903 31 tháng 10 năm 1903 (chết)
11 Hironaka Kōno Kenseitō 5 tháng 12 năm 1903 11 tháng 12 năm 1903 (giải tán)
12 Masahisa Matsuda Rikken Seiyūkai 18 tháng 3 năm 1904 19 tháng 1 năm 1906 (từ chức)
13 Teiichi Sugita Rikken Seiyūkai 23 tháng 1 năm 1906 23 tháng 12 năm 1908
14 Sumitaka Haseba Rikken Seiyūkai 23 tháng 12 năm 1908 6 tháng 9 năm 1911 (từ chức)
15 Ikuzō Ōoka Rikken Seiyūkai 24 tháng 12 năm 1911 21 tháng 8 năm 1912
16 Ikuzō Ōoka Rikken Seiyūkai 21 tháng 8 năm 1912 6 tháng 3 năm 1914 (từ chức)
17 Sumitaka Haseba Rikken Seiyūkai 7 tháng 3 năm 1914 15 tháng 3 năm 1914 (chết)
18 Shigesaburō Oku Rikken Seiyūkai 17 tháng 3 năm 1914 25 tháng 12 năm 1914 (giải tán)
19 Saburō Shimada Rikken Dōshikai 17 tháng 5 năm 1915 25 tháng 1 năm 1917 (giải tán)
20 Ikuzō Ōoka Rikken Seiyūkai 21 tháng 6 năm 1917 26 tháng 2 năm 1920 (giải tán)
21 Shigesaburō Oku Rikken Seiyūkai 26 tháng 6 năm 1920 16 tháng 2 năm 1923 (từ chức)
22 Gizō Kasuya Rikken Seiyūkai 17 tháng 2 năm 1923 31 tháng 1 năm 1924 (giải tán)
23 Gizō Kasuya Rikken Seiyūkai → Ind. 26 tháng 6 năm 1924 25 tháng 3 năm 1927 (từ chức)
24 Shigeru Morita Kenseikai 26 tháng 3 năm 1927 21 tháng 1 năm 1928 (giải tán)
25 Hajime Motoda Rikken Seiyūkai April 20, 1928 14 tháng 3 năm 1929 (từ chức)
26 Mosuke Kawahara Rikken Seiyūkai 15 tháng 3 năm 1929 15 tháng 5 năm 1929 (chết)
27 Zenbē Horikiri Rikken Seiyūkai 26 tháng 12 năm 1929 21 tháng 1 năm 1930 (giải tán)
28 Ikunosuke Fujisawa Rikken Minseitō April 23, 1930 13 tháng 4 năm 1931 (từ chức)
29 Kejirō Nakamura Rikken Minseitō 26 tháng 12 năm 1931 21 tháng 1 năm 1932 (giải tán)
30 Kiyoshi Akita Rikken Seiyūkai 18 tháng 3 năm 1932 13 tháng 12 năm 1932 (từ chức)
31 Kunimatsu Hamada Rikken Seiyūkai 24 tháng 12 năm 1934 21 tháng 1 năm 1936 (giải tán)
32 Kōjirō Tomita Rikken Minseitō 1 tháng 5 năm 1936 31 tháng 3 năm 1937 (giải tán)
33 Shōju Koyama Rikken MinseitōYokusan Giin Dōmei 23 tháng 7 năm 1937 22 tháng 12 năm 1941 (từ chức)
34 Kazutami Tago Yokusan Giin Dōmei → Yokusan Seijikai 24 tháng 12 năm 1941 25 tháng 5 năm 1942
35 Tadahiko Okada Yokusan Seijikai 25 tháng 5 năm 1942 9 tháng 4 năm 1945 (từ chức)
36 Toshio Shimada Dainihon SeijikaiJPP 8 tháng 6 năm 1945 18 tháng 12 năm 1945 (giải tán)
37 Senzō Higai JLP 22 tháng 5 năm 1946 23 tháng 8 năm 1946 (từ chức)
38 Takeshi Yamazaki JLP → Ind. 23 tháng 8 năm 1946 31 tháng 3 năm 1947 (giải tán)
Chính phủ Nhật Bản hiện nay
39 Komakichi Matsuoka JSPJSP (cánh phải) 21 tháng 5 năm 1947 23 tháng 12 năm 1948 (giải tán)
40 Kijūrō Shidehara LP 11 tháng 2 năm 1949 10 tháng 3 năm 1951 (chết)
41 Jōji Hayashi LP 13 tháng 3 năm 1951 1 tháng 8 năm 1952 (từ chức)
42 Banboku Ōno LP 26 tháng 8 năm 1952 28 tháng 8 năm 1952 (giải tán)
43 Banboku Ōno LP 24 tháng 10 năm 1952 14 tháng 3 năm 1953 (giải tán)
44 Yasujirō Tsutsumi PP 18 tháng 5 năm 1953 10 tháng 12 năm 1954 (từ chức)
45 Tō Matsunaga JDP 11 tháng 12 năm 1954 24 tháng 1 năm 1955 (giải tán)
46 Shūji Masutani LDP 18 tháng 3 năm 1955 April 25, 1958 (giải tán)
47 Nirō Hoshijima LDP 11 tháng 6 năm 1958 13 tháng 12 năm 1958 (từ chức)
48 Ryōgorō Katō LDP 13 tháng 12 năm 1958 1 tháng 2 năm 1960 (từ chức)
49 Ichirō Kiyose LDP 1 tháng 2 năm 1960 24 tháng 10 năm 1960 (giải tán)
50 Ichirō Kiyose LDP 7 tháng 12 năm 1960 23 tháng 10 năm 1963 (giải tán)
51 Naka Funada LDP 7 tháng 12 năm 1963 20 tháng 12 năm 1965 (từ chức)
52 Kikuichirō Yamaguchi LDP 20 tháng 12 năm 1965 3 tháng 12 năm 1966 (từ chức)
53 Kentarō Ayabe LDP 3 tháng 12 năm 1966 27 tháng 12 năm 1966 (giải tán)
54 Mitsujirō Ishii LDP 15 tháng 2 năm 1967 16 tháng 7 năm 1969 (từ chức)
55 Takechiyo Matsuda LDP 3 tháng 12 năm 1969 27 tháng 12 năm 1969 (giải tán)
56 Naka Funada LDP 14 tháng 1 năm 1970 13 tháng 11 năm 1972 (giải tán)
57 Umekichi Nakamura LDP 22 tháng 12 năm 1972 29 tháng 5 năm 1973 (từ chức)
58 Shigesaburō Maeo LDP 29 tháng 5 năm 1973 9 tháng 12 năm 1976
59 Shigeru Hori LDP 24 tháng 12 năm 1976 1 tháng 2 năm 1979 (từ chức)
60 Hirokichi Nadao LDP 1 tháng 2 năm 1979 7 tháng 9 năm 1979 (giải tán)
61 Hirokichi Nadao LDP 30 tháng 10 năm 1979 19 tháng 5 năm 1980 (giải tán)
62 Hajime Fukuda LDP 17 tháng 7 năm 1980 28 tháng 11 năm 1983 (giải tán)
63 Kenji Fukunaga LDP 26 tháng 12 năm 1983 24 tháng 1 năm 1985 (từ chức)
64 Michita Sakata LDP 24 tháng 1 năm 1985 2 tháng 6 năm 1986 (giải tán)
65 Kenzaburō Hara LDP 22 tháng 7 năm 1986 2 tháng 6 năm 1989 (từ chức)
66 Hajime Tamura LDP 2 tháng 6 năm 1989 24 tháng 1 năm 1990 (giải tán)
67 Yoshio Sakurauchi LDP 27 tháng 2 năm 1990 18 tháng 6 năm 1993 (giải tán)
68 Takako Doi JSP 6 tháng 8 năm 1993 27 tháng 9 năm 1996 (giải tán)
69 Sōichirō Itō LDP 7 tháng 11 năm 1996 2 tháng 6 năm 2000 (giải tán)
70 Tamisuke Watanuki LDP 4 tháng 7 năm 2000 10 tháng 10 năm 2003 (giải tán)
71 Yōhei Kōno LDP 19 tháng 11 năm 2003 8 tháng 8 năm 2005 (giải tán)
72 Yōhei Kōno LDP 21 tháng 9 năm 2005 21 tháng 7 năm 2009 (giải tán)
73 Takahiro Yokomichi DPJ 16 tháng 9 năm 2009 16 tháng 11 năm 2012 (giải tán)
74 Bunmei Ibuki LDP 26 tháng 12 năm 2012 21 tháng 11 năm 2014 (giải tán)
75 Nobutaka Machimura LDP 24 tháng 12 năm 2014 April 21, 2015 (từ chức)
76 Tadamori Oshima LDP April 21, 2015 28 tháng 9 năm 2017 (giải tán)
77 Tadamori Ōshima LDP 1 tháng 11 năm 2017 Đương nhiệm

Phó Nghị trưởng (Nghị phó)Sửa đổi

# Tên Đảng Bắt đầu Kết thúc
Đế quốc Nhật Bản
1 Mamichi Tsuda Taiseikai 26 tháng 11 năm 1890 25 tháng 12 năm 1891
2 Arasuke Sone 3 tháng 5 năm 1892 31 tháng 8 năm 1893
3 Masataka Kusumoto 26 tháng 11 năm 1893 15 tháng 12 năm 1893
4 Iiwane Abe 18 tháng 12 năm 1893 30 tháng 12 năm 1893
5 Kenkichi Katoka 12 tháng 5 năm 1894 2 tháng 6 năm 1894
6 Saburō Shimada 15 tháng 10 năm 1894 25 tháng 12 năm 1897
7 Hajime Motoda 15 tháng 5 năm 1898 10 tháng 6 năm 1898
8 Hajime Motoda 9 tháng 11 năm 1898 7 tháng 12 năm 1902
9 Hajime Motoda 7 tháng 12 năm 1902 28 tháng 12 năm 1902
10 Teiichi Sugita 9 tháng 5 năm 1903 11 tháng 12 năm 1903
11 Katsundo Minoura 18 tháng 3 năm 1904 23 tháng 12 năm 1908
12 Ryū Koizuka Const. People's Party

Rikken Kokumintō

23 tháng 12 năm 1908 21 tháng 8 năm 1912
13 Naohiko Seki Const. People's Party 21 tháng 8 năm 1912 25 tháng 12 năm 1914
14 Takuzō Hanai Impartial Ass. or "Upright Party"

Chūseikai

17 tháng 5 năm 1915 26 tháng 12 năm 1915
15 Seiji Hayami Chūseikai → Kenseikai 26 tháng 12 năm 1915 15 tháng 1 năm 1917
16 Kunimatsu Hamada Const. People's Party 21 tháng 6 năm 1917 26 tháng 2 năm 1920
17 Gizō Kasuya Seiyūkai 29 tháng 6 năm 1920 17 tháng 2 năm 1923
18 Genji Matsuda Seiyūkai 17 tháng 2 năm 1923 January 31, 1924
19 Matajirō Koizumi Kenseikai → Ind. 26 tháng 6 năm 1924 March 25, 1927
20 Gohē Matsuura Seiyūkai 26 tháng 3 năm 1927 21 tháng 11 năm 1928
21 Ichirō Kiyose Kakushintō 20 tháng 4 năm 1928 21 tháng 11 năm 1930
22 Shōju Koyama Minseitō 21 tháng 4 năm 1930 22 tháng 12 năm 1931
23 Giichi Masuda Independent 23 tháng 12 năm 1931 21 tháng 11 năm 1932
24 Etsujirō Uehara Seiyūkai 18 tháng 3 năm 1932 21 tháng 11 năm 1936
25 Tadahiko Okada Seiyūkai 1 tháng 5 năm 1936 21 tháng 3 năm 1937
26 Tsuneo Kanemitsu Seiyūkai 23 tháng 7 năm 1937 31 tháng 8 năm 1939
27 Kazutami Tago Seiyūkai → Yokusan Giin Dōmei 23 tháng 12 năm 1939 22 tháng 12 năm 1941
28 Sakusaburō Uchigasaki Yokusan Giin Dōmei 24 tháng 12 năm 1941 25 tháng 5 năm 1942
29 Sakusaburō Uchigasaki Yokusan Seijikai 25 tháng 5 năm 1942 7 tháng 6 năm 1945
30 Eikichi Katsuta Dainihon Seijikai → JPP 8 tháng 6 năm 1945 18 tháng 12 năm 1945
31 Kozaemon Kimura JPP 22 tháng 5 năm 1946 15 tháng 2 năm 1947
32 Tomoharu Inoue JPP 21 tháng 2 năm 1947 31 tháng 3 năm 1947
Chính phủ Nhật Bản
33 Man'itsu Tanaka DP 21 tháng 5 năm 1947 23 tháng 12 năm 1948
34 Nobuyuki Iwamoto Đảng Tự do Dân chủ 11 tháng 2 năm 1949 28 tháng 8 năm 1952
35 Nobuyuki Iwamoto LP 24 tháng 10 năm 1952 14 tháng 3 năm 1953
36 Hyō Hara JSP (cánh trái) 18 tháng 5 năm 1953 15 tháng 12 năm 1954
37 Masamichi Takatsu JSP (cánh trái) 11 tháng 12 năm 1954 24 tháng 1 năm 1955
38 Motojirō Sugiyama JSP (cánh phải) → JSP 18 tháng 3 năm 1955 25 tháng 5 năm 1958
39 Saburō Shiikuma LDP 11 tháng 6 năm 1958 13 tháng 12 năm 1958
40 Kiyoshi Masaki JSP 13 tháng 12 năm 1958 30 tháng 1 năm 1960
41 Kōichi Nakamura JSP 30 tháng 1 năm 1960 24 tháng 10 năm 1960
42 Tsurumatsu Kubota JSP 7 tháng 12 năm 1960 8 tháng 6 năm 1961
43 Kenzaburō Hara LDP 8 tháng 6 năm 1961 23 tháng 10 năm 1963
44 Isaji Tanaka LDP 7 tháng 12 năm 1963 20 tháng 12 năm 1965
45 Sunao Sonoda LDP 20 tháng 12 năm 1965 27 tháng 12 năm 1966
46 Sunao Sonoda LDP 15 tháng 2 năm 1967 25 tháng 11 năm 1967
47 Hisao Kodaira LDP 4 tháng 12 năm 1967 16 tháng 7 năm 1969
48 Sensuke Fujieda LDP 16 tháng 7 năm 1969 2 tháng 12 năm 1969
49 Seijūrō Arafune LDP 14 tháng 1 năm 1970 29 tháng 1 năm 1972
50 Shirō Hasegawa LDP 29 tháng 1 năm 1972 13 tháng 11 năm 1972
51 Daisuke Akita LDP 22 tháng 12 năm 1972 9 tháng 12 năm 1976
52 Shōichi Mitake JSP 24 tháng 12 năm 1976 7 tháng 9 năm 1979
53 Haruo Okada JSP 30 tháng 10 năm 1979 19 tháng 5 năm 1980
54 Haruo Okada JSP 17 tháng 7 năm 1980 28 tháng 11 năm 1983
55 Seiichi Katsumata JSP 26 tháng 12 năm 1983 2 tháng 6 năm 1986
56 Shinnen Tagaya JSP 22 tháng 7 năm 1986 2 tháng 6 năm 1989
57 Yoshinori Yasui JSP 2 tháng 6 năm 1989 24 tháng 1 năm 1990
58 Kiichi Murayama JSP 27 tháng 2 năm 1990 18 tháng 6 năm 1993
59 Hyōsuke Kujiraoka LDP 6 tháng 8 năm 1993 27 tháng 9 năm 1996
60 Kōzō Watanabe NFP 7 tháng 11 năm 1996 2 tháng 6 năm 2000
61 Kōzō Watanabe INDMushozoku no Kai ("Ass. của Độc lập") 4 tháng 7 năm 2000 10 tháng 10 năm 2003
62 Kansei Nakano DPJ 19 tháng 11 năm 2003 8 tháng 8 năm 2005
63 Takahiro Yokomichi DPJ 21 tháng 9 năm 2005 21 tháng 7 năm 2009
64 Seishirō Etō LDP 16 tháng 9 năm 2009 16 tháng 11 năm 2012
65 Hirotaka Akamatsu DPJ 26 tháng 12 năm 2012 21 tháng 11 năm 2014
66 Tatsuo Kawabata DPJ 24 tháng 12 năm 2014 28 tháng 9 năm 2017 (giải tán)
67 Hirotaka Akamatsu CDP 1 tháng 11 năm 2017 Đương nhiệm

Xem thêmSửa đổi